Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teoria şi practica evaluării şcolare
Elisabeta Voiculescu, Florea Voiculescu

Lucrarea tratează aspectele teoretice şi metodologice contemporane ale evaluării şcolare. Sunt abordate metodele clasice şi cele moderne de evaluare, testele educaţionale, portofoliul, metodele bazate pe cercetarea pedagogică ş.a. Sunt prezentate tehnicile de măsurare aplicate în evaluarea şcolară. Lucrarea tratează factorii subiectivi ai evaluării, precum şi metodele de control al erorilor de evaluare.

  ISBN: 978-973-1890-48-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 77
Teorie contabilă şi raportare financiară
Nicolae Todea

Cartea se referă la rolul contabilităţii în asigurarea informării cu privire la poziţia financiară şi performanţele entităţilor.

  ISBN: 978-973-1890-33-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 64