Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Modele europene de adaptabilitate a întreprinderilor şi a lucrătorilor asimilabile pe piaţa muncii din România
Maria Popa, Ioan Ileană, Simona Varvara, Ionela Gavrilă-Paven, Dorin Popa, (editori)

Publicaţia conţine lucrările prezentate în cadrul workshop-ului „Modele europene de adaptabilitate a întreprinderilor şi a lucrătorilor asimilabile, pe piaţa muncii din România“, organizat în cadrul proiectului „Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică”, proiect finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/39/3.2/G/21784, 29-30 iunie 2009, Alba Iulia, şi reprezintă un studiu integrativ asupra posibilităţilor de adaptare a modelelor europene pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi a lucrătorilor.

  ISBN: 978-973-1890-41-8 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 45
Opuscule filosofice
Dumitru Popovici


Opusculul cuprinde două părţi: prima, Retorica generală cu o parte specială, în care se arată că retorica este arta de a vorbi bine, că este utilă şi merită să fie studiată (retorica generală) şi a doua, Timp, analiză critică şi constructivă, în care se arată cum poate operaţionaliza comandantul în activitatea sa profesională ceea ce a însuşit din prima parte.

  ISBN: 978-973-1890-31-9 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 46
Paradigm Changes Within The Sciences of Education. PARCE III. Book of Abstracts
Marcela Ciortea, Gabriel Dan Bărbuleţ, Ioan Scheau, (editori)

Manifestarea Paradigm Changes Within The Sciences of Education îşi propune să reunească specialişti şi practicieni din domeniul educaţiei, în scopul unui reuşit schimb de idei şi bune practici privind experienţa didactică şi de cercetare şi propune abordarea temei din următoarele perspective: postmodernismul, paradigma umanistă, culturală, axiologică; pedagogia medierii; pedagogia situaţiilor educative; abordarea calitativă (calitativistă); abordarea curriculară; abordarea ecologică, noile educaţii; educaţia şi globalizarea. Volumul reuneşte rezumatele în limba engleză a lucrărilor ştiinţifice de la a treia ediţie a manifestării.

  ISBN: 978-973-1890-26-5 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 30
Prelucrarea automată a datelor analitice şi grafice din topografie şi cadastru
Ioan Ienciu, Luciana Oprea

Modernizarea măsurătorilor topo-geodezice impune o serie de proiecte de mare anvergură pentru conturarea şi definitivarea unor proiecte competitive şi adaptate cerinţelor Uniunii Europene. Astfel, această carte a apărut din dorinţa de a răspunde cu succes la provocările domeniului măsurătorilor terestre, lucrarea adresându-se studenţilor de la specializarea „Măsurători terestre şi cadastru” fiind orientată spre folosirea celor mai noi programe de calcul şi reprezentare grafică din domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-20-3 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 28
Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale, partea a II-a
Moise Ioan Achim, Nicolae Todea, Lucia Căbulea, Maria Popa, Daniela Stanciu, (coordonatori)

Volumul reuneşte toate procedurile care stau la baza funcţionării tuturor departamentelor din Universitate, în vederea utilizării volumului drept „manual al calităţii”.

  ISBN: 978-973-1890-40-1 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 262