Carti 2017
Gasit 13
1 2 3 »

Circuite electronice
Ioan-Emilian Ceuca

Autorul tratează, în peste 200 de pagini, aspecte precum: Semiconductoare, Dioda semiconductoare,Tranzistorul bipolar, Tranzistoare cu efect de câmp, Circuitele electronice ca surse de semnal, Amplificatoare de semnal mic, Răspunsul în frecvenţă al amplificatoarelor, Reacţia negativă, Amplificatoare de putere, Stabilizatoare de tensiune, Oscilatoare şi generatoare de semnal, Aplicaţii cu amplificatoare operaţionale, Amplificatorul diferenţial, Amplificatoare cu reacţie negativă, Oscilatoare RC.

  ISBN: 978-606-613-141-4 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 280
Comunicare şi metodologie didactică
Ioan Scheau

Comunicare şi metodologie didactică îşi propune să fie – pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional – un sprijin în familiarizarea cu diferite aspecte ale activităţii didactice: comunicare didactică, metodele de predare şi metodele de evaluare.

  ISBN: 978-606-613-132-2 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 185
Contabilitatea şi performanţa operaţiunilor speciale
Teodor Hada, Attila Tamas-Szora, Mihai Căruţ, Teodora Maria Avram

Contabilitatea şi performanţa operaţiunilor speciale se adresează studenţilor de la facultăţile economice, doctoranzilor, precum şi specialiştilor din domeniu. În prima parte a lucrării sunt tratate aspecte privind cadrul legal, etapele şi monografia contabilă a operaţiunilor privind: dizolvarea, lichidarea, insolvenţa, fuziunea, divizarea, retragerea sau excluderea potrivit legii a unor asociaţi/ acţionari din cadrul societăţilor comerciale şi operaţiunile din consolidare. În partea a doua sunt prezentate informaţii privind conceptul de performanţă şi diversele abordări ale noţiunii de performanţă, precum şi un studiu de caz privind analiza performanţei firmei supuse operaţiunilor de consolidare.

  ISBN: 978-606-613-135-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 189
Elemente de Ecuaţii diferenţiale
Dorin Wainberg, Mihaela Aldea

Conţinutul lucrării a fost ordonat şi structurat astfel încât să urmărească, în primul rând, introducerea naturală a noţiunilor teoretice ale capitolelor de Ecuaţii diferenţiale din cadrul cursurilor de Matematici speciale şi Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, iar în al doilea rând o creştere progresivă a gradului de dificultate a aplicabilităţii acestora. Cartea este structurată pe cinci capitole, care, la rândul lor, sunt împărţite în paragrafe. Fiecare paragraf al primelor patru capitole are în prima sa parte o componentă teoretică în care sunt prezentate şi exemplificate noţiunile fundamentale şi principalele rezultate teoretice care urmează a fi aplicate în rezolvarea exerciţiilor. În partea a doua a unui paragraf sunt date exerciţii, ale căror rezolvări integrale sau parţiale fac subiectul ultimei părţi, astfel cei interesaţi putând avea la îndemână posibilitatea verificării. Cel de-al cincilea capitol prezintă, prin intermediul unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii diferenţiale, câteva fenomene din mecanică, electronică, biologie, chimie şi demografie, acestea constituind la această oră nişte exemple clasice ale aplicabilităţii teoriei ecuaţiilor diferenţiale.

  ISBN: 978-606-613-130-8 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 184
Identitate culturală şi discurs literar
Diana Campan

Prezentul volum are, cu prioritate, o destinaţie didactică adresându-se studenţilor masteranzi şi nu numai. Cartea are la bază studii publicate în reviste de specialitate, revăzute şi adăugite. Intenţia autoarei este de a reaşeza în centrul de interes cărţi, destine şi atitudini culturale reprezentative pentru definirea de sine a intelectului român contemporan.

  ISBN: 987-606-613-136-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 269