Carti 2003
Gasit 25
1 2 3 4 5 »

Aproximare în probabilități și statistică
Lucia Căbulea

Subiectul ales de autoare permite generalizări și sistematizări. Scopul urmărit este dublu: pe de-o parte oferă o sinteză optimă a rezultatelor clasice, cât și a celor recent obținute, iar pe de altă parte inserează contribuții originale.

  ISBN: 973-86146-5-1 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 306
Bazele contabilității
Iuliana Cenar, Nicolae Todea

Prezenta lucrare este structurată pe 16 capitole, ce tratează: contabilitatea și sistemul informațional economic, obiectul și metoda contabilității, documentele contabile, inventarierea și evaluarea patrimoniului în contabilitate, dubla reprezentare a patrimoniului cu ajutorul bilanțului contabil, contul - procedeu al dublei înregistrări a operațiilor economice, normalizarea contabilității, întreprinderea - locul de producere a informațiilor contabile, analiza și funcționarea conturilor de active, capitaluri proprii, datorii și rezultat.

  ISBN: 973-7942-19-1 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 313
Birotică și corespondență comercială
Ioan Ileană, Maria Popa

Lucrarea urmărește familiarizarea cititorului cu toate tipurile de echipamente prezente într-un birou, ca și cu principiile lor de funcționare și operare. Un loc aparte este rezervat prelucrării textelor, operație foarte des întâlnită în toate birourile. De asemenea, sunt tratate probleme legate de calcul tabelar, tehnoredactare și grafică pe calculator.

  ISBN: 973-7942-04-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 305
Comunicarea interpersonală. Formarea pentru practici conversaționale
Călina Ana Buţiu

În paginile acestei cărți autoarea reușește să evidențieze și să argumenteze convingător valoarea extraordinară pe care comunicarea poate să o capete dacă îi sunt înțelese scopurile, mecanismele, pârghiile, dacă îi sunt conștientizate funcțiile și îi sunt însușite abilitățile prin care devine activă, dovedindu-și valențele rezolutive.

  ISBN: 973-7942-02-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 304
Cultura muzicală în eparhia Alba Iulia
Pr. Adam Domin

Lucrarea, la origini teza de doctorat a autorului, este împărţită în patru capitole şi zece subcapitole, ce fac o radiografie istorico-muzicală în zona Alba Iuliei. Pentru întocmirea lucrării au fost consultate peste 200 de volume şi a fost cules folclor religios, înregistrat şi transcris pe note liniare.

  ISBN: 973-7942-09-4 Seria/Colectia: Teologie ID: 299