Carti 2008
Gasit 16
1 2 3 4 »

Asigurări şi protecţie socială
Iuliana Cenar

Lucrarea se adresează îndeosebi studenţilor economişti, dar şi tuturor celor interesaţi în contracararea efectelor negative pe care le generează producerea riscurilor sociale. Problematica tratată vizează următoarele aspecte: abordări conceptuale, evolutive şi tipologice privind asigurările şi protecţia socială, obiectivele, principiile şi caracteristicile principalelor forme de înfăptuire a asigurărilor sociale în România, respectiv: asigurările publice de pensii, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurările de şomaj, asigurările sociale de sănătate şi cele adiacente acestora, precum şi formele de realizare a asistenţei sociale.

  ISBN: 987-973-1890-07-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 19
Asking questions: a cognitive pragmatic approach to the dialogue in Samuel Beckett’s "Waiting for Godot"
Alexandra E. Jacobsen

Lucrarea se situează în domeniul pragmaticii lingvistice şi adoptă analiza întrebărilor ca strategie pentru studiul dialogului în piesa de teatru amintită în titlu. Lucrarea porneşte de la premisa că întrebările ocupă un loc fundamental în structura unui dialog datorită controlului pe care îl exercită asupra interacţiunii dintre vorbitori.

  ISBN: 978-973-1890-10-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 15
Întâmplări: idei literare pentru scenarii cinematografice
Graziella Albini

Autoarea, Graziella Albini, actriţă de teatru, propune prin această lucrare şase teme ca idei literare pentru scenarii cinematografice, anume: Fiica omului, Ploaia e de vină, Gara, Reportajul, Circul şi Pisoiul Miau-Miau.

  ISBN: 978-973-1890-02-9 Seria/Colectia: Varia ID: 146
Bazele contabilităţii. Fundamente teoretice
Iuliana Cenar

Lucrarea are ca scop iniţierea studenţilor în cunoaşterea fundamentelor teoretice şi pragmatice ale contabilităţii. Aspectele tratate în această lucrare fac referire la: repere evolutive ale contabilităţii, poziţionarea contabilităţii în cadrul sistemului informaţional economic, obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii, suporturi informaţionale pentru consemnarea contabilă a informaţiei economico-financiare, inventarierea şi evaluarea în contabilitate, detalierea procedeelor specifice contabilităţii, analiza şi funcţionarea conturilor, balanţa de verificare.

  ISBN: 978-973-1890-06-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 62
Burse de mărfuri şi valori. Fundamente teoretice şi aplicaţii
Dan Constantin Dănuleţiu, Adina Elena Dănuleţiu

Cartea se adresează studenţilor, masteranzilor şi tuturor celor preocupaţi de problematica burselor de mărfuri şi valori, dorind să se constituie într-un studiu aprofundat al mecanismelor bursiere. Cartea este alcătuită din 8 capitole. Materialul teoretic este însoţit de aplicaţii rezolvate, al căror studiu conduce la uşurarea înţelegerii mecanismelor şi instrumentelor specifice domeniului bursier. Figurile, tabelele sintetice, graficele, precum şi exemplele utilizate au menirea de a facilita reţinerea elementelor esenţiale.

  ISBN: 978-973-1890-04-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 61