Carti 2009
Gasit 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Analiza echilibrului financiar al firmei
Adina Elena Dănuleţiu

Prin natura şi implicaţiile ei, problematica echilibrului financiar la nivelul unei întreprinderi este mereu actuală, iar estimarea echilibrului financiar la nivelul întreprinderii este dependentă de obiectivele persoanelor care comandă sau studiază astfel de analize (manageri, acţionari, creditori, salariaţi sau stat). Echilibrul financiar are o importanţă deosebită în adoptarea deciziilor, atât la nivel intern – în procurarea, alocarea şi gestionarea resurselor, cât şi la nivel extern, al diverşilor investitori – în opţiunile de plasare a disponibilităţilor băneşti. Lucrarea de faţă a încercat să clarifice viziunea asupra problematicii echilibrului financiar prin contribuţii rezonabile din punct de vedere teoretic, demonstrate apoi prin aplicaţii practice la două întreprinderi cu capital privat din judeţul Alba. O contribuţie importantă o reprezintă determinarea prin intermediul unui model propriu a factorilor de influenţă asupra echilibrului pe termen lung pe baza unui eşantion de 48 de firme cotate la Bursa de Valori Bucureşti.

  ISBN: 978-973-1890-18-0 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 33
Analiză complexă
Petru T. Mocanu , Daniel Breaz, Georgia I. Oros, Gheorghe Oros

Adresată atât studenţilor şi profesorilor din domeniu, cât şi tuturor pasionaţilor de analiză matematică, Lucrarea Analiză complexă aduce în discuţie următoarea problematică: noţiuni preliminare privind mulţimile numerelor naturale, a numerelor întregi, a numerelor raţionale şi a numerelor reale; numerele complexe; şiruri şi serii de numere complexe; funcţii complexe de o variabilă reală; funcţii olomorfe; şiruri şi serii de funcţii, serii de puteri; funcţii elementare; integrala complexă; formula lui Cauchy şi aplicaţii; prelungirea analitică; singularităţi ale ramurilor uniforme de funcţii analitice; teorema reziduurilor şi aplicaţii; funcţii univalente.

  ISBN: 978-973-1890-17-3 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 3
Antologie de literatură şi filozofie italiană
Gabriel Brebenar

Volumul cuprinde informaţii bio-bibliografice prezentate bilingv, câteva texte reprezentative, opinii critice relevante, situaţia traducerilor şi o bibliografie minimală pentru un număr considerabil de reprezentanţi ai literaturii şi filosofiei italiene. Lucrarea este un instrument de popularizare şi se adresează celor interesaţi de cultura italiană.

  ISBN: 978-973-1890-44-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 147
Baze de date şi limbaje de programare
Ioan-Emilian Ceuca

Cartea prezintă elementele de bază referitoare la prelucrarea datelor. Este posibil ca o dată să nu aibă nici o semnificaţie dacă nu i se dă o anumită interpretare. Se consideră că o dată împreună cu semnificaţia acesteia formează o informaţie. O aceeaşi dată poate să genereze diferite informaţii, în funcţie de semnificaţia care i se atribuie acesteia. În lucrare sunt prezentate şi principii de proiectare, modelare şi organizare şi tipurile corespunzătoare de instrumente pentru implementarea acestora, cât şi Mediul de lucru Access.

  ISBN: 978-973-1890-27-2 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 36
Bazele matematice ale calculatoarelor
Emil Olteanu

Cartea se adresează studenţilor şi specialiştilor, care doresc să-şi completeze cunoştinţele în domeniul fundamentelor calculatoarelor. Capitolele sunt structurate într-o ordine logică, pornind de la complemente de matematică (mulţimi, relaţii, funcţii, inducţie, iteraţii, recursivitate, congruenţe), tipuri şi structuri de date (date nestructurate şi date structurate), elemente de logică (logică bivalentă, cuantificatori, logica predicatelor), bazele logice ale calculatoarelor (circuite logice combinaţionale – tabele de adevăr, formele canonice ale funcţiilor logice, diagrame Venn, diagrame Veitch, diagrame Karnaught, minimizarea funcţiilor logice, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, convertoare; circuite logice secvenţiale – bistabili, regiştri de deplasare, numărătoare, automate finite), bazele matematice ale calculatoarelor (codificarea informaţiei – coduri alfanumerice, reprezentarea numerelor în calculator; sisteme de numeraţie – zecimal, binar, octal, hexazecimal; coduri complementare – complement de 1, complement de 2, calcule în cod complementar; coduri zecimal codificat binare; conversii dintr-un sistem de numeraţie în altul – conversii din 2, 8, 16 în zecimal, conversii din zecimal în 2, 8, 16, conversii între 2, 8 şi 16). Sunt prezentate o mulţime de aplicaţii, care sunt proiectate teoretic, din care multe sunt realizate în Matlab (Simulink) sau în Laview. Ultimele trei capitole sunt un îndrumar de utilizare a două limbaje, care pot realiza aplicaţii în flux de date (Matlab – Simulink, Labview), foarte utile pentru realizarea circuitelor logice.

  ISBN: 978-973-1890-53-1 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 69