Carti 2019
Gasit 22
1 2 3 4 5 »

Filosofia educaţiei
Ioan Scheau

Lucrarea de faţă îşi propune să argumenteze rolul filosofiei educaţiei în formarea specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi să precizeze rolul acestei discipline în cadrul celorlalte discipline psihopedagogice, deoarece şi astăzi filosofia educaţiei este văzută ca o anexă a filosofiei generale. Astfel – aşa cum afirma filosoful american John Dewey, unul dintre fondatorii filosofiei educaţiei ca domeniu distinct de filosofia generală – „filosofia educaţiei nu este ruda săracă a filosofiei generale, deşi adeseori este tratată ca atare chiar de către filosofi.

  ISBN: 978-606-613-192-6 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 361
Introduction to archaeology: lecture notes
Mihai Gligor, Ana Fetcu

Lucrarea Introduction to archaeology: lecture notes are scopul de a familiariza studenţii cu principalele noţiuni specifice domeniului arheologiei. Pentru realizarea acestor note de lectură, autorii au folosit, mai ales, lucrări reprezentative din literatura engleză: P. Bahn, Archaeology. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 1996; J. Balme, A. Paterson [Eds.], Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses, Blackwell Publishing, Oxford, 2006; P. Bogucki, P. J. Crabtree, [Eds] (2004): Ancient Europe 8000 B.C.–A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, vol. I, Thomson Gale; M. Carver, Archaeological Investigation, Routledge, London and New York, 2009; J. Grant, S. Gorin, N. Fleming, The Archaeology. Coursebook, Third Edition, Routledge, London and New York, 2008; K. Green, Archaeology. An introduction, Third Edition, Routledge, London and New York, 1995; H. M.-L. Miller, Archaeological Approaches to Technology, Elsevier, Academic Press, 2007; C. Renfrew, P. Bahn, [Eds.], Archaeology. The key concepts, Routledge, London and New York, 2005; P. Wilkinson, Archaeology, Archaeopress, Oxford, 2007; M. Walker, Quaternary Dating Methods, John Wiley & Sons Ltd, 2005.  ISBN: 978-606-613-184-1 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 355
Paleografia româno-chirilică: manual universitar
Cornelia Popa-Gorjanu

Scopul acestui manual este de a facilita studenților de la specializarea Istorie (licență și masterat) dobândirea unor cunoștințe de paleografie româno-chirilice care să le permită descifrarea unor texte vechi românești, fie tipărite sau manuscris de dificultate redusă, medie și mare. Dificultatea familiarizării cu un alfabet necunoscut este compensată de faptul că sunt scrise în limba română, chiar dacă textele sunt pline de cuvinte arhaice, regionalisme sau cuvinte ieșite definitiv din uz.
Manualul cuprinde alfabetul cu slovele și slovo-cifrele, dar și denumirea fiecărei slove, texte românești tipărite și manuscrise și pisanii. Dacă textul este tipărit, el cuprinde o parte transliterată și o parte lăsată intenționat fără transliterare pentru exercițiu individual. În cazul textelor manuscrise, pe lângă cele transliterate au fost adăugate unele fără transliterare, dar de o dificultate asemănătoare.

  ISBN: 978-606-613-190-2 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 354
Aplicaţii practice privind fiscalitatea directă în România
Simion Iosif Mihon, Attila Tamas-Szora

Lucrarea conţine o serie de exemple privind calcule de obligaţii fiscale principale şi accesorii, precum şi tipuri de impozite directe şi modalităţi de calcul al acestor impozite.

  ISBN: 978-606-613-172-8 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 338
Aplicaţii practice privind procedura fiscală naţională
Simion Iosif Mihon, Decebal Bogdan

Lucrarea cuprinde aplicaţii practice privind modalităţile concrete prevăzute de Legislaţia Naţională, în sensul procedurilor fiscale aplicabile.

  ISBN: 978-606-613-171-1 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 339