Carti 2018
Gasit 18
1 2 3 4 »

Auditul intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate: standarde şi indicatori specifici furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti
Iulian Bogdan Dobra

Împărțită în două secțiuni majore și bazându-se pe o instrumentație riguroasă, prezenta lucrare constituie o contribuție la rolul și importanța funcției de audit public intern, respectiv, importanța auditului performanței în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Prima secțiune poate fi apreciată ca o cercetare cu suport comparatist privind: teoriile financiare din perspectiva auditului intern, rolul auditului public intern în procesul de gestiune a resurselor financiare, sistemele de asigurări sociale de sănătate, managementul riscurilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Cea de-a doua secțiune a cărții este una de ordin aplicativ și vizează auditul performanței în gestiunea resurselor financiare din asigurările sociale de sănătate. Studiul de caz, rezultat al tezei de doctorat a autorului, este realizat la nivelul furnizorilor de servicii medicale spitalicești din România (i.e. spitalele municipale) și din punctul de vedere al metodologiei cercetării prezintă o construcție judicios echilibrată.

  ISBN: 978-606-613-168-1 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 345
Manual de limba română ca limbă străină: nivel B1-B2
Iuliana Wainberg-Drăghiciu

Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor străini care doresc să urmeze în România cursuri universitare, dar și pubicului larg. Manualul cuprinde 13 unități tematice, perfect adaptate nevoilor de învățare specifice nivelului B1-B2. Lecțiile sunt completate de exerciții variate și eficiente.

  ISBN: 978-606-613-157-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 292
Activitățile fizice și de recuperare în societatea contemporană
Angel-Alex Hăisan, Sorin Şimon, (coordonatori)

Volumul conţine lucrări prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale: „Sport şi societate. Concepte şi tendinţe actuale”, ediţia a II-a, organizată de Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Studiile cuprinse aici se bazează pe cercetări, precum: Rolul pregătirii coregrafice în gimnastica artistică, Acidul lactic în timpul efortului fizic, Surse de energie prin alimentație pentru dansatorii sportivi, Influența internetului asupra copiilor, Consumul de alcool în rândul tinerilor, Beneficiile exercițiului fizic în timpul sarcinii, Beneficiile exercițiilor fizice în timpul menopauzei.

  ISBN: 978-606-613-150-6 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 282
Alte aspecte ale comportamentului pacienților în cabinetul dentar: psihosomatică și comunicare
Lucian Josan

Cartea descrie tipuri comportamentale ale pacienților întâlniți în cabinetul dentar, încadrați într-o serie de categorii în funcție de andragogia psihosexuală, starea fiziologică, timpul pe care îl alocă vizitei la medic, abordarea sănătății și igienei buco-dentare, nivelul de toleranță la durere, încadrarea în cele trei cercuri ale energiei, tipul de limbaj care îl caracterizează pe pacient, analiza tranzacțională, preponderența percepției raționale și rezonabile a recomandărilor și tratamentului medical.Conținutul cărții este un ghid folositor studenților la medicina dentară, medicilor tineri și medicilor rezidenți.

  ISBN: 978-606-613-153-7 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 281
Comunicare şi metodologie didactică. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
Ioan Scheau

Ghidul de faţă, intitulat Comunicare și metodologie didactică, îşi propune să fie – pentru toţi cei implicaţi în procesul educaţional – un sprijin în familiarizarea cu diferite aspecte ale activității didactice: comunicare didactică, metodele de predare și metodele de evaluare. Din cuprins: Comunicarea – istoric şi perspective, Limbajul şi comunicarea, Comunicarea didactică, Elemente de proiectare didactică, Prezentarea metodelor gândirii critice.

  ISBN: 978-606-613-152-0 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 285