Carti 2010
Gasit 27
1 2 3 4 5 6 »

Asigurări şi reasigurări
Dan Constantin Dănuleţiu, Adina Elena Dănuleţiu

Lucrarea surprinde aspecte teoretice şi practice ale mecanismului complex al activităţii de asigurare şi reasigurare şi contribuie la însuşirea temeinică a noţiunilor prezentate. Evidenţiind legătura dintre risc şi asigurări, lucrarea detaliază elementele tehnice ale asigurării şi le particularizează teoretic, dar şi prin exemple pentru diferite tipuri de asigurări: de bunuri, de răspundere civilă, de viaţă şi de riscuri financiare. Lucrarea abordează, în mod succint, problematica reasigurărilor.

  ISBN: 978-973-1890-64-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 84
Basmul – lecturi critice
Maria Holhoș

Volumul are la bază un parcurs doctoral şi conţine o serie de studii critice având drept obiect de interes basmul. Lecturile critice ale autoarei aplică fie o grilă simbolică, fie una tematică sau principii ale teoriei imaginarului.

  ISBN: 978-973-1890-77-7 Seria/Colectia: Filologie ID: 89
Baze de date relaţionale
Emil Olteanu, Maria Muntean

Cartea se adresează studenţilor de la profilurile informatică şi ştiinţe economice, precum şi specialiştilor care doresc să studieze proiectarea şi gestiunea bazelor de date. Lucrarea este structurată în patru capitole: Baze de date, Proiectarea conceptuală şi logică a bazelor de date, Implementarea bazelor de date Access şi Implementarea bazelor de date MySQL. În primul capitol sunt prezentate noţiuni fundamentale din domeniul bazelor de date: persoanele implicate în mediul bazelor de date, arhitectura bazelor de date, limbajele bazelor de date, modele de date, modelul relaţional, chei relaţionale, algebra relaţională, regulile lui Codd, normalizarea, limbajul SQL. În al doilea capitol este prezentată practic, prin exemple specifice, o metodă de proiectare conceptuală şi logică a bazelor de date. Proiectarea este independentă de un SGBD dat. S-a urmărit, cu multă consecvenţă, ca proiectarea să fie independentă de implementare, să nu fie afectată de calităţile sau lipsurile unui SGBD, motiv pentru care s-a evitat folosirea vreunuia. În ultimele capitole sunt implementate, în Access şi MySQL, modelele proiectate în capitolele precedente. Fiecare implementare este însoţită de referinţele corespunzătoare din capitolul de proiectare.

  ISBN: 978-973-1890-86-9 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 257
Bazele contabilităţii: îndrumar practic
Iuliana Cenar

Lucrarea se doreşte un complement pentru fundamentele teoretice ale contabilităţii, fiind axată pe latura pragmatică a acesteia. Se adresează îndeosebi studenţilor, dar şi celor care doresc să pătrundă tainele ştiinţei „care face lumină în tot ceea ce însemnează mânuirea banilor, a vieţii economice şi care inspiră încredere în acţiunile viitoare”.

  ISBN: 978-973-1890-38-8 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 259
Business English Tests
Teodora Popescu, Crina Herţeg

Business English Tests se adresează studenţilor de la facultăţile de ştiinţe economice din ultimii ani de studiu, care se pregătesc pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică la limba engleză. Ţinând cont de structura testelor şi de modul de concepere a acestora, materialul este de asemenea extrem de util tuturor celor care doresc să îşi testeze şi să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză de afaceri, precum şi celor care se pregătesc pentru examenul Cambridge Business English Certificates (BEC Vantage sau Higher).

  ISBN: 978-973-1890-69-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 87