Carti 2014
Gasit 13
1 2 3 »

Aspecte ale comportamentului pacienţilor în cabinetul dentar: observaţii şi recomandări
Lucian Josan

Cartea descrie o serie de tipuri comportamentale ale pacienţilor unui cabinet dentar, împărţiţi în funcţie de mai multe categorii: vârstă, sex, influenţa dogmelor, pregătire profesională, stare civilă, reşedinţa permanentă sau temporară, gradul de apropiere (rudenie), apartenenţa la corpul medical; comportamentul pacienţilor aflaţi sub influenţa drogurilor şi alcoolului, în funcţie de portretul temperamental sau starea materială. De asemenea, se evidenţiază comportamentul unor pacienţi cu abordări specifice (pacient disimulat, fidel sau infidel medicului curant, atoateştiutor, pacient infectat cu HIV sau cu afecţiuni oncologice, pacient interogativ, pacient taciturn, pacienţi cu tratamente stomatologice dictate de anumite împrejurări), precum şi aspecte ale comportamentului non-verbal şi decodificarea acestora. Întregul conţinut poate contribui la optimizarea relaţiei medic-pacient, fiind util studenţilor la Medicină dentară, medicilor rezidenţi şi medicilor stomatologi la început de carieră.

  ISBN: 978-606-613-094-3 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 212
Aspecte privind reinserţia socio-profesională a persoanelor private de libertate
Tibor Polgar

Cartea cuprinde studii de caz privind persoanele private de libertate şi descrie principalele bariere pe care le întâmpină acestea în încercarea de a se reintegra socio-profesional. Lucrarea se înscrie astfel în domeniul asistenţei sociale.

  ISBN: 978-606-613-089-9 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 205
Chimia mediului:noţiuni de bază şi studii de caz
Maria Popa, Mirel Glevitzky

Lucrarea face o prezentare metodică a noţiunilor fundamentale legate de chimia şi protecţia mediului ambiant, a ciclurilor elementelor şi apei în natură. Cartea cuprinde şi informaţii privind chimia şi ecologia apelor naturale, poluarea atmosferei, alături de ecosistemele solului şi poluarea acestora, precum şi unele aspecte legate de chimia şi poluarea atmosferei, solului şi apei. Totodată sunt prezentate două studii de caz bazate pe cerecetări experimentale care vizează determinarea indicatorilor de calitate ai apelor şi solului din diferite zone areale ale judeţului Alba, alături de prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute.

  ISBN: 978-606-613-091-2 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 208
D.E.M.A.R.E.Z. drumul spre succes!
Volum colectiv

Volumul este rezultatul muncii unui colectiv de voluntari care, împreună, au implementat proiectul D.E.M.A.R.E.Z. drumul spre succes!, obţinut cu fonduri europene. Este un ghid care conţine informaţii referitoare la voluntariat, antreprenoriat, educaţie non-formală, rezultatele proiectului şi surse de informare prin intermediul cărora tinerii pot identifica oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională.

  ISBN: 978-606-613-097-4 Seria/Colectia: Varia ID: 207
Despre voluntariat şi branding personal
Volum colectiv

Volumul este rezultatul muncii unui colectiv de voluntari care, împreună, au implementat proiectul S.P.E.C.I.A.L., obţinut cu fonduri europene. Este un ghid care conţine informaţii referitoare la voluntariat, branding personal, rezultatele proiectului şi surse de informare prin intermediul cărora tinerii pot identifica oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională.

  ISBN: 978-606-613-088-2 Seria/Colectia: Varia ID: 206