Carti 2023
Gasit 11
1 2 3 »

Poezie română postbelică: manual universitar pentru seminar
Lucian Vasile Bagiu

Manualul este un instrument util de pregătire în domeniul literaturii a viitoarelor cadre didactice. Manualul include poeme ale unor autori consacrați (Radu Stanca, Ștefan Aug. Doinaș, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Marin Sorescu, Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, Florin Iaru, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu, Ioan Es. Pop, Cristian Popescu). Atât literatura acestor autori, în general, cât și poemele selectate, sunt explicate și interpretate folosind concepte moderne ale criticii literare. Manualul propune variate cerințe de lucru pentru o înțelegere comprehensivă a textelor. Totodată, bibliografiile primară și secundară sunt bogate și stimulează cercetarea individuală.

  ISBN: 978-606-613-244-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 407
Ion Breazu - Faţetele unei personalităţi
Sabina Larisa Oltean

Ion Breazu – Faţetele unei personalităţi este un demersul exegetic, pe care autoarea s-a străduit să îl realizeze în cadrul Școlii Doctorale de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Ideea de bază de la care pornește lucrarea a fost aceea de a surprinde metodic, capitol de capitol, evoluția unei personalități armonioase, cu scopul revelării unui traseu intelectual sinuos, manifestat pe arii culturale multiple pe care le-a ilustrat prin muncă tenace și realizări de prim rang, așa cum s-a observat în bibliografia de specialitate: „Ion Breazu își depășește adeseori creația prin acțiune. La modul discret, neostentativ, numele lui este amestecat în toate acțiunile mai importante de revigorare a literaturii interbelice transilvănene”.

  ISBN: 978-606-613-242-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 413
Book of abstracts International workshop "Science and leisure build bridges together"
Angel-Alex Hăisan, Estefania Castillo Viera, Vania Loureiro Brandao, Svetoslav Stefanov, Magdalena Majer, (coordonatori)

Volumul coordonat de Angel-Alex Hăisan, Estefanía Castillo Viera, Vania Loureiro Brandao, Svetoslav Stefanov și Magdalena Majer conţine rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul workshop-ului internațional “Science and leisure build bridges together”.

  ISBN: 978-606-613-237-4 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 403
Coordonate ale filosofiei politice la Noam Chomsky
Ana Daniela Farcaș

Lucrarea se axează pe identificarea câtorva coordonate ale operei politice chomskiene, care realizează o analiză istorico-teoretică, cu dure accente polemice, a sistemului politic american. Punctul lui de vedere este însă aplicabil asupra tuturor sistemelor politice democratice contemporane. Vocea lui Chomsky este una de care se ține seama în contextul dezbaterilor politice contemporane.

  ISBN: 978-606-613-240-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 412
Fiul Lancrămului şi activitatea sa în multiple ipostaze
Nicolae Mareș

Poetul, traducătorul, diplomatul și polonistul Nicolae Mareș, autor a cinci cărți consacrate fiului Lancrămului, tipărite în ultimii zece ani și autor a zeci de exegeze despre Blaga: Lucian Blaga – diplomat la Varșovia, Editura Fundației România de Mâine, București, 2011, 394 p.; Lucian Blaga – Epistolarul de la Academia Română, Editura Altip, Alba Iulia, 2012, 115 p.; Lucian Blaga în limba polonă. Studiu şi antologie lirică bilingvă română-polonă, București, Editura eLiteratura, 2014, 216 p.; Lucian Blaga – traducător, traductolog, Editura eLiteratura, București 2020, 327 p., aduce în peisajul cultural o nouă lucrare de referință – Fiul Lancrămului și activitatea sa în multiple ipostaze, în care adună mai vechile și mai noile sale contribuții la cunoașterea vieții și activității lui Lucian Blaga, prin lărgirea semnificativă a cadrului, în interiorul căreia plasează activitatea de diplomat a lui Lucian Blaga, pe care o fortifică prin precizări și detalieri semnificative. Impecabil structurată, lucrarea rezervă pagini bune unor aspecte, precum: Blaga – Eminescu; Lucian Blaga: începuturi diplomatice sub o zodie norocoasă; Lucian Blaga – atașat de presă la legația română din Varşovia sau Despre abordarea modernă a activității sale; Lucian Blaga despre lirica interbelică românească; Lucian Blaga despre critica literară românească; Prezentarea meşterului Manole de Lucian Blaga pe scena teatrului din Lwow; Blaga – traductolog; Lucian Blaga sau despre recuperarea gândirii sapiențiale blagiene din perioada lusitană; Blaga – Titulescu; Epistola necunoscută a secretarului de stat, Savel Rădulescu, principalul colaborator al lui Titulescu, către Lucian Blaga.

  ISBN: 978-606-613-230-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 409