Carti 2023
Gasit 4

Book of abstracts International workshop "Science and leisure build bridges together"
Angel-Alex Hăisan, Estefania Castillo Viera, Vania Loureiro Brandao, Svetoslav Stefanov, Magdalena Majer, (coordonatori)

Volumul coordonat de Angel-Alex Hăisan, Estefanía Castillo Viera, Vania Loureiro Brandao, Svetoslav Stefanov și Magdalena Majer conţine rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul workshop-ului internațional “Science and leisure build bridges together”.

  ISBN: 978-606-613-237-4 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 403
Psihologia educaţiei
Georgiana Dumitru

Lucrarea de față ni se prezintă ca un curs universitar care se adresează studenților care optează pentru cariera didactică și care frecventează cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, și oferă un instrument util de lucru pentru inițierea în spațiul complex al problemelor educaționale.
Valorificând contribuțiile pedagogice și psihologice autohtone, dar și ale unor autori străini, cele opt capitole abordează teme ce țin de: statutul psihologie educației; specificul profesiei de cadru didactic; metode și instrumente de cunoaștere psihologică utilizate în context școlar; personalitatea elevului; elemente de psihologia dezvoltării; învățarea școlară; succesul și insuccesul școlar; aspecte ale comunicării didactice. Tematica este adaptată la cerințele actuale care privesc sistemul de formare inițială a personalului didactic, psihologia educației fiind disciplina de bază în cadrul curriculumului universitar realizat de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, așa cum precizează autoarea.

  ISBN: 978-606-613-236-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 404
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
Georgiana Dumitru

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor ni se prezintă ca un curs universitar, axat pe autocunoașterea și dezvoltarea personală, precum și pe exercitarea diverselor roluri sociale – partener de viață, părinte și profesionist în orice domeniu de activitate.
Titlul cărții include trei concepte – cheie: adolescența, tinerețea și vârsta adultă, care acoperă, de fapt, conținutul acesteia.
Adolescența reprezintă o etapă dificilă a vieții, care se caracterizează prin – transformări de natură bio-psiho-socială; reprezintă perioada interogațiilor, a marilor succese, dar și eșecuri, în care personalitatea se manifestă printr-o dezvoltare deosebit de importantă.
Tinerețea devine mereu mai mult tot o perioadă școlară, de pregătire și perfecționare profesională, care impune, în mod obligatoriu, cunoașterea particularităților acestei perioade, atât în calitate de cursant, cât și în calitate de posibil formator.
În cazul adulților, educația apare, din perspectiva educației permanente, drept o completare, o continuare, o perfecționare și o individualizare a formării personale a ființei umane, astfel încât aceasta să poată face față provocărilor societății moderne în schimbare.
Lucrarea de față este deosebit de utilă studenților din domeniile psihologie și științele educației, masteranzilor din aceste domenii, tuturor cadrelor didactice, la cursurile de formare continuă sau de perfecționare, precum și formatorilor, care lucrează cu tinerii și cu adulții.

  ISBN: 978-606-613-235-0 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 405
Virgil Ierunca şi exilul românesc
Marinela Viorica Țuculete

Lucrarea reprezintă o contribuție necesară și utilă pentru cunoașterea în profunzime a exilului românesc, Virgil Ierunca, reprezentând alături de Monica Lovinescu, un adevărat dispecerat al scriitorilor români. Scrierile lor erau atent analizate și difuzate prin emisiunea „România liberă” și „Vocea Americii”, dar mai ales prin cea intitulată „Teze și antiteze la Paris”, dar și prin cronici și recenzii din revistele exilului. Virgil Ierunca a fost un mare conducător de publicații literare, iar volumele sale de poezii și cronici literare au fost foarte apreciate.
Lucrarea utilizează o bibliografie adusă la zi, iar autoarea a făcut investigații utile în presa românească pentru a identifica activitatea autorului înainte de plecarea sa în Franța.

  ISBN: 978-606-613-238-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 406