Carti 2022
Gasit 8
1 2 »

Aller-retour de la littérature à la langue
Coralia Telea

Lucrarea reprezintă o colecție de articole și studii scrise de autoare pe parcursul a 20 de ani.
Cartea este structurată în două părți care se reunesc pentru a construi sensul unui volum care reunește studii scrise pe subiecte literare: una ilustrând o călătorie prin secolele creației literare și cealaltă dedicată studierii unei culegeri de nuvele scrise de Marcel Aymé.
Fie că este vorba de subiecte literare, fie că este vorba de teme inspirate din universul limbii franceze, ceea ce este specific tuturor articolelor reunite în acest volum este dragostea pentru franceză, pentru această limbă care este capabilă să redea cele mai delicate accente ale expresiei umane.

  ISBN: 978-606-613-233-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 399
Bizanţ: crestomaţie de istoria Imperiului Bizantin
Cornelia Popa-Gorjanu

Acest volum constituie un material didactic auxiliar care încearcă să vină, în primul rând, în sprijinul studenților care studiază istoria Imperiului Bizantin, dar și celor care sunt interesați de aceasta.
Volumul a fost structurat pe capitole, fiecare având un număr variabil de texte în funcție de bogăția informației. Aranjarea capitolelor s-a făcut într-o oarecare ordine cronologică.
Au fost selectate textele considerate cele mai semnificative în cazul unor teme mai largi, iar în cazul unor teme circumscrise cronologic au fost preferate cele contemporane sau cele mai apropiate de epoca respectivă. Au fost folosite uneori mai multe izvoare pentru același subiect considerând că acestea pot furniza elemente de critică comparată pentru cititori. Textele au fost extrase din lucrări (istorii, cronografii, scrieri hagiografice, teologice sau literare, memorii, reglementări legislative) ale autorilor începând cu perioada Imperiul Roman târziu și mai apoi din Imperiul Bizantin.
O parte dintre textele folosite au fost traduse din limba engleză și franceză, iar o parte au fost preluate după traduceri integrale sau parțiale în limba română.
Volumul mai cuprinde în partea introductivă o listă a autorilor citați cu informații despre viața și activitatea acestora.

  ISBN: 978-606-613-229-9 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 414
Emil Isac - studiu monografic
Violeta Șipoș

Autoarea a înțeles foarte bine rostul, perspectivele, etapele cercetării și instrumentarul specific monografismului, optând pentru o abordare multidisciplinară, cu necesare deschideri spre domenii variate, dincolo de cele arondate hermeneuticii literare (istorie literară, istoria românilor, istoria presei, teoria mentalităților, antropologie culturală, sociologia culturii, arhetipologie și imagologie. Mai mult, este conștientă de faptul că Emil Isac, cu numeroasele lui voci și atitudini culturale, este un scriitor-caz, greu încadrabil într-o anumită paradigmă ideologică sau estetică, un scriitor al cărui destin și imaginar creator se întind pe câteva decenii de creație și pe câteva epoci istorice fluctuante și problematice, scriitorul fiind, prin excelență, implicat în evenimente de mare forță, marcante pentru istoria națională. Nu întâmplător, pe toată suprafața lucrării, autoarea reia, adesea obsesiv, imaginea unei personalități cu un acut sentiment național, generat de istoria concretă a Ardealului și a întregii geografii culturale din care se revendică, poate protejându-i excesiv derapajele și aderențele politice, incriminate, adesea, în istoria literară.
Parcurgând o impresionantă bibliografie de referință și de specialitate, autoarea reușește realizarea unui studiu monografic dedicat scriitorului Emil Isac, realizat după toate canoanele specifice monografismului, optând și pentru așezarea, la finele lucrării, în folosul cercetătorilor interesați, a inventarului de arhivă, un excelent instrument de lucru, minuțios realizat, de care vor putea beneficia viitorii cercetători.

  ISBN: 978-606-613-225-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 393
Etică şi responsabilitate socială corporativă : teorie şi studii de caz
Silvia Maican

Din punct de vedere teoretic, lucrarea de față oferă o perspectivă asupra percepțiilor consumatorilor români cu privire la activitățile de responsabilitate socială corporativă desfășurate de companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, acest lucru contrastând cu majoritatea literaturii de specialitate care se bazează, în principal, pe prezentarea conceptului de responsabilitate socială corporativă din punctul de vedere al managerilor americani sau englezi.Lucrarea a urmărit, în primul rând, determinarea percepțiilor consumatorilor români cu privire la activitățile și politicile de responsabilitate socială corporativă implementate de companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, prin identificarea așteptărilor consumatorilor în acest sens, a modului în care aceștia percep principalele elemente componente ale conceptului, prin identificarea principalelor surse de informare a acestora cu privire la activitățile desfășurate de companii. De asemenea, lucrarea a urmărit impactul pe care activitățile de responsabilitate socială corporativă îl au asupra consumatorilor, mai exact modul în care aceste activități influențează comportamentul de cumpărare, încrederea, satisfacția, loialitatea și devotamentul percepute de aceștia față de companiile considerate a fi cele mai responsabile social; de asemenea, realizarea unui clasament al companiilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care sunt considerate de consumatorii români ca fiind cele mai responsabile social. Nu în ultimul rând, lucrarea a urmărit determinarea interesului consumatorilor români față de rapoartele de responsabilitate socială corporativă, a percepției acestora cu privire la motivele implicării companiilor în astfel de activități, și, nu în ultimul rând, determinarea gradului în care consumatorii sunt dispuși să sprijine consumul responsabil.

  ISBN: 978-606-613-227-5 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 395
Grammar of the English verb : from (primary) auxiliaries to past participles
Ioan Beniamin Pop

Lucrarea de față acoperă o parte însemnată a morfologiei – paradigma verbului în limba engleză, asigurând o bază solidă și complexă pentru studenții care doresc să-și însușească corect utilizarea formelor verbale personale și nepersonale. Pe lângă partea teoretică ce cuprinde definiții și clasificări și prezentarea posibilităților combinatorii ale verbului, cursul propune exemple practice ancorate realității cotidiene, facilitând, în acest mod, deprinderea cunoștințelor legate de această parte de vorbire. Limbajul utilizat în cadrul lucrării este unul academic, iar conținutul acesteia este esențial pentru studenții înscriși la specializările ce cuprind în programul de studiu limba engleză.

  ISBN: 978-606-613-226-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 400