Carti 2022
Gasit 3

Emil Isac - studiu monografic
Violeta Șipoș

Autoarea a înțeles foarte bine rostul, perspectivele, etapele cercetării și instrumentarul specific monografismului, optând pentru o abordare multidisciplinară, cu necesare deschideri spre domenii variate, dincolo de cele arondate hermeneuticii literare (istorie literară, istoria românilor, istoria presei, teoria mentalităților, antropologie culturală, sociologia culturii, arhetipologie și imagologie. Mai mult, este conștientă de faptul că Emil Isac, cu numeroasele lui voci și atitudini culturale, este un scriitor-caz, greu încadrabil într-o anumită paradigmă ideologică sau estetică, un scriitor al cărui destin și imaginar creator se întind pe câteva decenii de creație și pe câteva epoci istorice fluctuante și problematice, scriitorul fiind, prin excelență, implicat în evenimente de mare forță, marcante pentru istoria națională. Nu întâmplător, pe toată suprafața lucrării, autoarea reia, adesea obsesiv, imaginea unei personalități cu un acut sentiment național, generat de istoria concretă a Ardealului și a întregii geografii culturale din care se revendică, poate protejându-i excesiv derapajele și aderențele politice, incriminate, adesea, în istoria literară.
Parcurgând o impresionantă bibliografie de referință și de specialitate, autoarea reușește realizarea unui studiu monografic dedicat scriitorului Emil Isac, realizat după toate canoanele specifice monografismului, optând și pentru așezarea, la finele lucrării, în folosul cercetătorilor interesați, a inventarului de arhivă, un excelent instrument de lucru, minuțios realizat, de care vor putea beneficia viitorii cercetători.

  ISBN: 978-606-613-225-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 393
Etică şi responsabilitate socială corporativă : teorie şi studii de caz
Silvia Maican

Din punct de vedere teoretic, lucrarea de față oferă o perspectivă asupra percepțiilor consumatorilor români cu privire la activitățile de responsabilitate socială corporativă desfășurate de companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, acest lucru contrastând cu majoritatea literaturii de specialitate care se bazează, în principal, pe prezentarea conceptului de responsabilitate socială corporativă din punctul de vedere al managerilor americani sau englezi.Lucrarea a urmărit, în primul rând, determinarea percepțiilor consumatorilor români cu privire la activitățile și politicile de responsabilitate socială corporativă implementate de companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, prin identificarea așteptărilor consumatorilor în acest sens, a modului în care aceștia percep principalele elemente componente ale conceptului, prin identificarea principalelor surse de informare a acestora cu privire la activitățile desfășurate de companii. De asemenea, lucrarea a urmărit impactul pe care activitățile de responsabilitate socială corporativă îl au asupra consumatorilor, mai exact modul în care aceste activități influențează comportamentul de cumpărare, încrederea, satisfacția, loialitatea și devotamentul percepute de aceștia față de companiile considerate a fi cele mai responsabile social; de asemenea, realizarea unui clasament al companiilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care sunt considerate de consumatorii români ca fiind cele mai responsabile social. Nu în ultimul rând, lucrarea a urmărit determinarea interesului consumatorilor români față de rapoartele de responsabilitate socială corporativă, a percepției acestora cu privire la motivele implicării companiilor în astfel de activități, și, nu în ultimul rând, determinarea gradului în care consumatorii sunt dispuși să sprijine consumul responsabil.

  ISBN: 978-606-613-227-5 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 395
Polemicile lui E. Lovinescu
Mirela Alina Popa

Lucrarea semnată de Mirela-Alina Popa umple un gol în critica literară actuală, oferind exemplul unui adevărat mixaj de tehnici și metode literare, tematiste, analitice, textualiste, ambalate într-un mod de prezentare obiectiv și plăcut, care invită la lectură și la reconstituirea cadrului interbelic, cu farmecul și particularitățile sale.
Bătălia polemică în care se angajează autoarea se caracterizează printr-o suită de capitole care se integrează și se completează reciproc, și cu tot aspectul de ei de puzzle, cum pare a se reliefa pe alocuri, are decantări și susțineri semnificative, cu înaintări progresive, de ordin cronologic, aglutinator, dar și cu întoarceri și sublinieri, cu reveniri punctuale, într-un fel de hermeneutică ad-hoc, în așa fel încât să se degaje în final un portret al criticului suburătorist cât mai corect situat în raport cu timpul său și cu marii protagoniști ai criticii de îndrumare și de direcție din epocă, statuia sa ieșind tot mai puternic în relief cu fiecare text prezentat și analizat. Aceasta și datorită faptului că autoarea are un deosebit cult al preciziei, a artei detaliului, cu accentul principal pus pe recuperarea de texte uitate sau neglijate, cu o artă bine estimată a citării, cu apelul la o argumentație venită din unghiuri de vedere foarte diferite completează în chip fericit informațiile conținute de recentele „Agende literare” ale criticului.

  ISBN: 978-606-613-221-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 396