Carti 2016
Gasit 9
1 2 »

Aritmetică şi Teoria numerelor
Daniel Breaz, Ioan-Lucian Popa, Marcel Ioan Stan

Lucrarea se adresează, în mod special, învăţătorilor, dar şi studenţilor de la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, fiind un sprijin considerabil în perfecţionarea lor, cât şi în pregătirea examenelor de definitivat. De asemenea, lucrarea este utilă pentru toţi cei care vin în contact, într-un mod sau altul, cu diverse teorii matematice. Cartea reprezintă o ediţie revizuită şi completată a volumului publicat în anul 2007. Faţă de prima ediţie a lucrării, au fost adăugate atât noţiuni teoretice, care completează şi întregesc materialul, cât şi o serie de exerciţii rezolvate.

  ISBN: 978-606-613-118-6 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 179
Bazele contabilităţii. Teorie şi practică
Dan Topor

Cartea Bazele Contabilităţii. Teorie şi practică se doreşte a fi o lucrare teoretico-aplicativă utilă studenţilor din domeniile de studii economice şi nu numai. În cadrul acestei lucrări sunt prezentate pe larg noţiuni de bază precum: patrimoniu, activ, pasiv, cont, bilanţ contabil, într-un limbaj cât mai accesibil, care să facă înţelegerea cât mai uşoară. Pe lângă prezentarea sistemului contabil din România, nu sunt omise nici consideraţii privitoare la sisteme contabile din străinătate, care să îi ajute pe studenţi să se familiarizeze cu limbajul şi logica Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Noţiunile pe care studenţii le vor învăţa la disciplina Bazele contabilităţii îi vor ajuta foarte mult în carieră, indiferent dacă vor alege să practice profesia contabilă (experţii contabili sau auditori financiari), să îmbrăţişeze alte îndeletniciri din sfera economică şi managerială (analist financiar, evaluator, consultant fiscal, auditor intern, specialist în comerţ, turism, servicii, în managementul producţiei, resurselor umane, în cercetare sau marketing), ori, de ce nu, să înceapă o afacere pe cont propriu. Bibliografia bogată, românească şi străină, fără a fi exhaustivă, are şi menirea de a furniza referinţe complementare pentru studiul mai nuanţat al unor aspecte specifice evocate în lucrare.

  ISBN: 978-606-613-120-9 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 178
Communication, contexts and culture
Gabriel Dan Bărbuleţ

Gabriel Dan Bărbuleţ abordează, în Communication, contexts and culture, problema comunicării, a contextelor şi a fenomenului cultural englezesc din perspectiva pragmaticii ca disciplină lingvistică. Pentru a atinge acest scop, cartea analizează, în capitole succesive, locul pragmaticii ca disciplină lingvistică în contextul social, apoi se referă la o analiză a pragmaticii cu accent pe tipurile de context. De asemenea, se fac referiri la rolul pragmaticii în media socială. Autorul face o prezentare interesantă a media socială cu accent pe Facebook şi Twitter. Volumul se încadrează în literatura ştiinţifică de specialitate şi denotă acumulări succesive în timp, la nivel informaţional şi metodologic, astfel încât experienţa rezultată în urma unei bogate activităţi de cercetare îşi spune cuvântul. Secvenţele sunt structurate în conformitate cu o logică decurgând din criteriul tematic, îmbinând în mod util aspectele teoretice cu partea aplicativă.

  ISBN: 978-606-613-125-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 176
Contabilitatea instituţiilor publice din România
Teodor Hada, Mihai Căruţ, Nicoleta Bărbuţă-Mişu, Teodora Maria Avram

Lucrarea se adresează studenţilor de profil şi specialiştilor din instituţiile publice şi abordează: definiţii ale instituţiilor publice, contabilitatea instituţiilor publice, contabilitatea activelor imobilizate, contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor, contabilitatea fondurilor nerambursabile şi informaţia contabilă – sursă pentru deciziile financiare.

  ISBN: 978-606-613-119-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 180
Movie talk: a study into the usage of slang in prison movies
Gabriel Dan Bărbuleţ

Cartea se adresează specialiştilor şi studenţilor filologi, în special, dar şi altor categorii de studenţi, de la alte specializări, interesaţi de limba engleză ca fenomen social şi cultural. De asemenea, cartea poate fi utilă oricărei categorii de utilizatori care doresc să-şi îmbogăţească şi să-şi sistematizeze cunoştinţele legate de relaţia dintre limbă şi societate, teoria actelor de vorbire, analiza discursului şi a implicaţiilor conversaţionale, elemente de pragmatică engleză etc. Autorul abordează problema argoului/ slang-ului englezesc din perspectivă sociolingvistică, cu scopul de a promova o mai bună înţelegere a argoului englezesc, în general, şi a celui folosit în filmele inspirate de lumea concentraţionară anglo-saxonă, în special. În sprijinul aceleiaşi idei vine şi bibliografia consistentă, care se constituie, la rândul său, într-un model pentru cei interesaţi.

  ISBN: 978-606-613-126-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 175