Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Jocul didactic
Aurel Ioan Gligor

Lucrarea constituie o metodă pedagogică eficientă de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei elevului, exprimată prin interesul faţă de sarcinile pe care le are de îndeplinit sau prin satisfacţiile obţinute ca urmare a găsirii soluţiei.

  ISBN: 978-973-1890-57-9 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 150
Limbaje formale şi automate
Emil Olteanu

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Informatică şi este structurată pe 4 capitole. Primul capitol este o prezentare a instrumentului matematic necesar în domeniul limbajelor formale. Se pune accentul pe mulţimi (operaţii pe mulţimi, relaţii, partiţii, clase de echivalenţă), inducţie (inducţia matematică, inducţia completă, iteraţii, recursivitate), elemente de logică (operatori logici, tabel de adevăr, proprietăţi ale operatorilor logici, cuantificatori, logica predicatelor), grafe (grafe orientate, grafe neorientate, reprezentări ale grafelor, matricea de adiacenţă, matricea de incidenţă). Capitolul al doilea prezintă gramatici şi limbaje formale. Se pune accentul pe noţiunile de alfabet, limbaj, operaţii cu limbaje, gramatici, derivare, limbaje generate de gramatici, metalimbajul BNF, ierarhia Chomsky, reprezentarea gramaticilor independente de context în memoria calculatoarelor.
Capitolul al treilea prezintă domeniul automate finite. Capitolul este structurat pe subcapitole automate finite deterministe, automate finite nedeterministe, modelul formal al automatului finit, tranziţii, limbaje acceptate de automatele finite, reprezentarea automatelor finite, funcţionarea unui automat finit, automate finite cu ε-mişcări. Ultimul capitol se referă la expresii regulare. Sunt prezentate mulţimi şi expresii regulare, rezolvarea sistemelor de ecuaţii regulare, reprezentarea claselor identificatorilor printr-o gramatică regulară.

  ISBN: 978-973-1890-28-9 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 44
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT INTERNATIONAL U.A.B. – B.En.A CONFERENCE BOOK OF ABSTRACTS
Maria Popa, Moise Ioan Achim, Simona Varvara, Dorin Popa, (coordonatori)

Volumul conţine rezumatele, în limba engleză, ale lucrărilor ştiinţifice prezentate la INTERNATIONAL U.A.B. – B.E.N.A WORKSHOP MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT, eveniment cu impact internaţional, având următoarele secţiuni: Environmental management; Soil, water and air pollution; Food contamination; Environmental monitoring & data quality.

  ISBN: 978-973-1890-30-2 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 34
Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru
Moise Ioan Achim, Maricel Palamariu

Lucrarea Managementul lucrărilor de geodezie şi cadastru încearcă prin conţinutul său, o abordare integrată a managementului în general şi a lucrărilor de măsurători terestre în special, precum şi a modalităţilor de finanţare a acestor lucrări. Structural, sunt abordate următoarele teme: probleme privind managementul firmei, managementul intreprenorial şi intraprenorial, modalităţi de identificare, iniţiere şi planificare a activităţilor economice, elaborarea planului de afaceri, identificarea surselor şi programelor de finanţare a afacerilor, studiul metodelor de măsurare şi normare a muncii, programarea lucrărilor de măsurători terestre. Cartea poate deveni un ghid util tuturor celor care doresc să iniţieze şi să dezvolte o activitate economică în domeniul geodeziei şi cadastrului şi nu numai.

  ISBN: 978-973-1890-19-7 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 2
Mircea Popa la 70 de ani. Biobibliografie
Olga Morar, Maria Vaida

Volumul reuneşte repere biografice şi bibliografice referitoare la istoricul literar Mircea Popa (sistematizate în capitole privind: volumele de autor, articole şi studii publicate în periodice, ediţii îngrijite, critică la volume, prestigiu profesional, premii, diplome, distincţii etc.).

  ISBN: 978-973-1890-16-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 22