Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Greaca veche. Morfologie
Petronela Wainberg

Cunoaşterea limbii vechilor greci este indispensabilă studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filologie, viitorilor arheologi, lingvişti şi literaţi. Lucrarea cuprinde: elemente de fonetică şi morfologie, citate şi maxime greceşti, inscripţii greceşti din Dacia, texte greceşti propuse pentru traducere (din Homer, Hesiod, Thucidides, Herodot etc.).

  ISBN: 978-973-1890-23-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 31
Guvernanţa corporativă şi auditul intern
Marcel Ghiță, Sorin Briciu, Florentina Sas, Răzvan Ghiță, Attila Tamas-Szora, Iulian Bogdan Dobra

Lucrarea, ce reprezintă o premieră în domeniu, încearcă să abordeze şi să clarifice elemente care încă duc la confuzii, privind principiile guvernanţei corporative, necesitatea implementării sistemului de control intern, administrarea managementului riscurilor în întreaga organizaţie şi rolul auditului intern. În acelaşi timp, lucrarea se constituie într-un îndrumar pentru implementarea şi eficientizarea funcţiilor auditului intern în viaţa organizaţiilor. Foarte utile pentru cei interesaţi se pot dovedi şi anexele pe care autorii au considerat necesar să le ataşeze.

  ISBN: 978-973-1890-21-01 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 27
Incursiuni în imaginar. 3. Imaginarul religios în literatură
Mircea Braga, (coordonator)

Volumul conţine o serie de studii critice având drept obiect comun de interes studiul imaginarului religios în literatură.

  ISBN: 978-606-506-003-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 260
Inteligenţă artificială
Ioan Ileană, Corina Rotar, Maria Muntean

Lucrarea abordează principalele domenii ale Inteligenţei Artificiale, pornind de la metodele generale de rezolvare a problemelor de IA şi încheindu-se cu prezentarea unor aplicaţii semnificative. Cartea este împărţită în patru părţi: Fundamentele Inteligenţei Artificiale, Paradigma conexionistă a IA, Paradigma evolutivă a IA şi Aplicaţii ale IA.

  ISBN: 978-973-1890-49-4 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 75
International Conference of Territorial Intelligence, Besançon 2008
J. J. Girardot

Volumul cuprinde 77 de comunicări în limba engleză, prezentate în carul Conferinței Internaționale de Informații Teritoriale.

  ISBN: 978-973-1890-56-2 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 261