Carti 2015
Gasit 13
1 2 3 »

Alegerea echipamentului de schi
Sorin Şimon, Grigore Constantin

Materialul cuprinde informaţii sub forma unor fişiere video pentru un schior începător, care doreşte să-şi achiziţioneze întregul echipament de schi: îmbrăcăminte, schiuri, clăpari, beţe, echipament de protecţie şi întreţinerea ulterioară a acestuia. Se adresează atât studenţilor de la specializarea Educaţie fizică şi sportivă, cât şi tuturor pasionaţilor de sporturi de iarnă care găsesc aici informaţii utile.

  ISBN: 978-606-613-103-2 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 200
Determinarea costurilor depoluării zonei Zlatna
Ionela Cornelia Cioca

Obiectivul principal al lucrării este acela de a prezenta factorii care au dus la poluarea zonei Zlatna. Cartea este structurată de autoare în patru capitole. În primul capitol „Poluarea – principala ameninţare la adresa mediului şi a dezvoltării durabile” se prezintă noţiunile de mediu, dezvoltare durabilă, politica de mediu la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul României. Cel de-al doilea capitol intitulat „Contabilitatea mediului la nivel marco şi micro economic” prezintă o analiză a stadiului dezvoltării contabilităţii mediului, de la apariţia pentru prima dată a conceptului în jurul anului 1970 până în prima parte a anului 2011. Capitolul al treilea „Auditarea şi raportarea aspectelor de mediu” scoate în evidenţă identificarea aspectelor de mediu care pot avea implicaţii asupra situaţiilor financiare întocmite de către entităţi şi a modului cum sunt gestionate aceste aspecte de către auditorul financiar. Capitolul patru este intitulat „Calculul costurilor de reabilitare ecologică a zonei Zlatna”, obiectivul urmărit fiind acela de a estima costurile depoluării zonei Zlatna corespunzătoare celor trei categorii de lucrări ce ar trebui executate şi anume: lucrări de dezafectare şi demolare a construcţiilor industriale, lucrări de reabilitare ecologică a terenurilor agricole poluate şi lucrări de refacere a căilor de acces în incinta platformei industriale.

  ISBN: 978-606-613-112-4 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 201
Electro-probleme
Adrian Tulbure, Dumitru Cioflica

După cum titlul sugerează, culegerea de Electro-probleme conţine aplicaţii de electronică şi electrotehnică generală, măsurări şi acţionări electrice rezolvabile pe baza cunoştinţelor dobândite de studenţii din anul I de la secţiile din ramura de ştiinţe Inginerie electronică, electrică şi energetică. Problemele enunţate sunt urmate de detalierea fiecărui pas necesar pentru o rezolvare corectă, cu menţiunea că variantele de rezolvare redate nu sunt unice. La conceperea problemelor s-a urmărit repartizarea echilibrată atât a aspectelor de gândire tehnică, raţionare matematică, cât şi a părţii de calcul numeric efectiv. Problemele au diferite grade de dificultate, majoritatea însă putând fi rezolvate de orice student cu un nivel mediu de pregătire de specialitate. Culegerii i-au fost integrate câteva breviare teoretice cu formule necesare rezolvării aplicaţiilor enunţate, cât şi tabele de electrotehnică de uz general.

  ISBN: 978-606-613-113-1 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 197
Elemente de aritmetică: teorie şi probleme
Mihai-Gabriel Babuţia, Ana Cristina Muntean , Ioan-Lucian Popa, Ioan Stana

Cartea abordează un spectru larg de subiecte ale aritmeticii elementare. Notele istorice şi curiozităţile matematice prezentate scot în evidenţă contribuţiile matematicienilor renumiţi la dezvoltarea civilizaţiei umane. Materialul este util atât pentru profesori, învăţători, educatori, elevi, studenţi, cât şi pentru cei pasionaţi de această ramură a matematicii.

  ISBN: 978-606-613-101-8 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 193
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
Emilia Ivancu , Tomasz Klimkowski, Georgeta Orian, (editori)

Volumul cuprinde articole ştiinţifice dedicate interbelicului românesc şi polonez, parte dintre ele abordând o perspectivă comparativă. Tematica abordată vizează literatura, filosofia culturii, lingvistica sau filosofia. Autorii provin din centre universitare sau de cercetare din România, Polonia, Franţa sau India şi aduc în discuţie diverse personalităţi, idei şi cărţi din perioada dintre cele două războaie mondiale.

  ISBN: 978-606-613-117-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 215