Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Bazele merceologiei
Florian Fenişer

Lucrarea are ca scop fundamentarea importanţei cunoaşterii mărfurilor, este o lucrare didactică, structurată în trei părţi. Prima parte abordează aspecte generale: obiectul de studiu al merceologiei, metodele de cercetare utilizate în studiul mărfurilor, proprietăţile mărfurilor, clasificarea şi codificarea mărfurilor, standardizarea mărfurilor, marcarea şi etichetarea produselor, ambalarea, transportul şi păstrarea produselor. În partea a doua a lucrării sunt prezentate cele mai importante grupe de mărfuri: produsele alimentare, mărfurile textile, mărfurile din piele şi înlocuitori, mărfurile electrotehnice, metale şi aliaje metalice, lemnul şi mărfurile din lemn. În partea a treia, lucrarea cuprinde testele de autoevaluare, cheia testelor grilă şi un dicţionar de merceologie. Având în vedere scopul didactic al cursului, fiind elaborat conform programei analitice, acesta se adresează deopotrivă studenţilor de la facultăţile cu profil economic, care studiază această disciplină, şi, în acelaşi timp, tuturor celor interesaţi de aspectele pe care le ridică domeniul ştiinţei mărfurilor – merceologia.

  ISBN: 978-973-1890-50-0 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 73
Cadastru: îndrumător de proiect şi practică cadastrală
Luciana Oprea

Prin utilizarea acestui îndrumător de proiect şi practică cadastrală, studenţii de la specializarea „Măsurători terestre şi cadastru” beneficiază de reducerea considerabilă a timpului de studiu prin comasarea informaţiilor, creându-se premisele realizării unor proiecte cu o precizie de execuţie ridicată. Astfel, studenţii pot accesa mai uşor şi în timp util informaţiile necesare rezolvării tuturor temelor, atingând mai rapid scopul principal al procesului de învăţare.

  ISBN: 978-973-1890-24-1 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 29
Cercetări şi studii filosofice
Ioan Scheau

Volumul de faţă adună principalele preocupări filosofice ale autorului din perioada 1999-2009, valorificate prin proiecte de cercetare şi studii prezentate la diferite conferinţe de specialitate. Cartea este structurată în patru părţi, fiecare parte reprezentând un domeniu major al problematicii filosofiei generale: Problema raportului Unu-Multiplu în Antichitate şi Evul Mediu; Filosofie – Teologie – Educaţie; Literatură – Retorică – Filosofie; Estetică şi filosofie. Cartea se adresează tuturor iubitorilor de filosofie, celor care mai acordă o şansă filosofiei clasice în perioada actuală, dominată de pragmatism şi postmodernism.

  ISBN: 978-973-1890-32-6 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 37
Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st Century. Book of abstracts
Ileana Ghemeş, Georgeta Orian, Crina Herţeg, Aura Cibian, (editori)

Volumul reuneşte rezumatele lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţa Challenges in Language, Literature and Arts at the Beginning of the 21st Century, în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană, polonă, cu scopul de a indexa aceste contribuţii ştiinţifice în bate de date internaţionale, permiţând accesul după criterii cum sunt aria de interes (studii de limbă şi literatură română şi comparată, critică şi istorie literară, pragmatică, stilistică, didactică) cuvinte-cheie etc..

  ISBN: 978-973-1890-34-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 38
Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a IV-a
Niculina Oltean, Monica Joldeș

Cartea este un auxiliar didactic şi se adresează elevilor, învăţătorilor sau părinţilor care doresc să îmbogăţească oferta manualelor şcolare cu probleme şi exerciţii suplimentare de matematică.

  ISBN: 978-973-1890-43-2 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 148