Carti 2009
Gasit 42
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Dictionary of business collocations: with Romanian translation and practice section
Teodora Popescu, Mariana Toma

Dicţionarul englez-român de colocaţii utilizate în engleza de afaceri se adresează studenţilor de la facultăţile de ştiinţe economice, oamenilor de afaceri, traducătorilor, şi în general celor care doresc să înveţe limba engleză, la un nivel mediu spre avansat, precum şi tuturor celor care doresc să citească, să scrie şi să vorbească în limba engleză, într-un mediu economic, de afaceri. Este de asemenea un instrument extrem de util pentru traducători şi interpreţi.

  ISBN: 978-973-1890-54-8 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 149
Electronic Materials
Paul Şchiopu, Carmen Liliana Şchiopu

Lucrarea este împărţită în cinci capitole şi prezintă principalele tipuri de materiale utilizate în Electronică: materiale conductoare, materiale dielectrice, materiale semiconductoare şi materiale magnetice. Pentru fiecare tip sunt prezentate proprietăţile fizice, efectele fizice caracteristice şi exemple de aplicaţii.

  ISBN: 978-973-1890-51-7 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 74
Elemente de sociologie medicală şi medicină internă
Adrian Teodoru, Olimpia Candrea, Minodora Teodoru, Cosmin A. Teodoru

Cartea este în primul rând un suport de curs pentru studenţii de la specializarea Asistenţă socială, o lucrare necesară ţinând cont că în România sunt extrem de puţine editări cu acest profil. Cartea este destinată de asemenea şi publicului larg, interesat de avea o sinteză bine închegată de cunoştinţe de medicină internă şi sociologie medicală. Ţinând cont că doi dintre autori au o bogată experienţă în managementul serviciilor de sănătate publică, fapt ce se reflectă consistent în conţinut şi abordare, ne aşteptăm ca lucrarea să suscite un interes şi din perspectiva pregătirii specialiştilor din diverse domenii, dar care sunt integraţi în sistemul sănătăţii publice. Teme ca Politici în domeniul sănătăţii publice, Starea de sănătate, factori care o influenţează, Comunicarea în practica medicală, Sociologia instituţiilor medicale au, pe de altă parte, şi un scop implicit menit a convinge cititorii medici specialişti să ia în considerare şi să preia în cadrul diagnozelor pe cazuri şi elementele de sociologie medicală care pot influenţa considerabil evoluţia stării de sănătate. Nu trebuie neglijată nici valoarea sintetică a părţii a doua, destinată a furniza cunoştinţe de medicină internă absolut necesare pentru cei care nu sunt de specialitate medicală, dar lucrează în domeniul serviciilor socio-medicale şi sunt puşi adeseori în postura de a furniza explicaţii primare de natură etiologică. În final merită să semnalăm şi funcţia de manual pentru autodidacţi a acestei lucrări, care oferă la sfârşitul fiecărui capitol întrebări menite a verifica cunoştinţele de pe parcurs.

  ISBN: 978-973-1890-42-5 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 41
Evaluarea riscurilor. Locuri de muncă sigure şi sănătoase. Lucrările simpozionului tehnico-ştiinţific, Alba Iulia, 22-23 octombrie 2009
Volum colectiv

Volumul conţine lucrările prezentate în cadrul Simpozionului tehnico-ştiinţific "Evaluarea riscurilor – Locuri de muncă sigure şi sănătoase", Alba Iulia, 22-23 octombrie 2009.Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite întreprinderilor şi organizaţiilor să implementeze o politică proactivă de gestionare a riscurilor la locul de muncă. O evaluare corectă şi adaptată permanent condiţiilor reale de la locurile de muncă dă posibilitatea identificării şi implementării celor mai adecvate măsuri de prevenire, având ca rezultantă asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase. Lucrările din prezentul volum vorbesc despre: metode integrate de evaluare, securitatea şi sănătatea în muncă, estimarea corectă a probabilităţii, concepţia europeană şi legislaţia românească, documentaţie, implementare, etape ale procesului de implementare şi consideraţii practice, boli profesionale etc.

  ISBN: 978-973-1890-45-6 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 76
Gestiunea financiară a întreprinderii
Teodor Hada

Cartea abordează problemele actuale ale gestiunii financiare a întreprinderii. Capitolele tratează problematica gestionării activelor fixe, circulante, gestiunea trezoreriei, indicatorii de performanţă, previziunea financiară şi diagnosticul financiar. Lucrarea se adresează studenţilor de la specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe etc. De asemenea, se adresează specialiştilor din întreprinderi, bănci, precum şi doctoranzilor din domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-37-1 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 43