Carti 2013
Gasit 18
1 2 3 4 »

Book of Abstracts International U.A.B. – B.EN.A Conference. Environmental engineering and sustainable development
Volum colectiv

Volumul, coordonat de Maria Popa, Filimon Stremţan, Simona Varvara, Ioan Ienciu, Nicolae Luduşan, Levente Dimen, Dorin Popa şi Andreea Begov Ungur, conţine subiecte din domeniul ingineriei mediului, fiind prezentate rezultatele cercetărilor privind poluarea aerului, solului şi a apei.

  ISBN: 978-606-613-067-7 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 230
Caiet de Practică pedagogică. Educaţie fizică şi sport
Mihai Negrescu, Vasile Grozav, Sorin Şimon

Lucrarea este un ghid metodic util studenţilor de la specializarea Educaţie fizică şi sportivă, viitorilor profesori şi specialişti în domeniu, care au ales să urmeze cursurile modului psiho-pedagogic. În prima parte, lucrarea prezintă legislaţia actuală în domeniu şi structura practicii pedagogice desfăşurată de studenţi, cât şi o descriere a tuturor documentelor de planificare didactică (programă şcolară din ciclul primar şi gimnazial, eşalonare anuală, planificare calendaristică, unitate de învăţare, plan de lecţie), toate acestea constituind un model pentru întocmirea şi completarea de către studenţi a portofoliului didactic prezentat în partea a II-a.

  ISBN: 978-606-613-083-7 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 171
Caleidoscop lingvistic:studii de limbă şi stil
Valerica Sporiş

Cartea este structurată sub forma unui caleidoscop însumând studii de limbă şi stil, într-o abordare ştiinţifică interdisciplinară, în scopul susţinerii identităţii limbii române şi a cultivării simţului estetic al vorbitorului, precum şi în scopul instruirii studenţilor de la facultăţile de Litere/ Filologie.

  ISBN: 978-606-613-077-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 225
Calitatea apelor freatice: principii teoretice şi studii de caz
Mirel Glevitzky, Maria Popa

Tema lucrării se înscrie într-un domeniu de largă importanţă, având în vedere tendinţa actuală de control şi asigurare a unor ape potabile sau utilizate ca ingredient. Prin studiile şi cercetările întreprinse, conţinutul lucrării constituie o îmbinare reuşită între diversele domenii ale ştiinţei, lucru care îi conferă un puternic caracter interdisciplinar. Îmbinând armonios aspectele interdisciplinare complexe şi luând în considerare conţinutul şi modul de abordare a studiilor de caz, prelucrarea rezultatelor experimentale, lucrarea încearcă să răspundă unor exigenţe ştiinţifice şi aplicative atât din punctul de vedere al chimiei, ingineriei mediului, biochimiei şi microbiologiei, cât şi din punctul de vedere al aspectelor specifice ingineriei chimice.

  ISBN: 978-606-613-074-5 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 224
Competenţa de autonomie educaţională: fundamente teoretice şi metodologice
Grigore-Dan Iordăchescu

Lucrarea propune, în vocabularul pedagogic, o nouă paradigmă: competența de autonomie educațională. Paradigma socio-pedagogică a competenței de autonomie educațională este o construcţie teoretică, necesară pentru identificarea/ valorificarea exactă a componentelor competenței de autonomie educațională şi a circuitelor acestora, determinate teleologic la nivelul curriculumului pedagogic universitar, reliefând o viziune sistemică şi procesual-instrumentală asupra competenţei de autonomie educaţională. În baza analizei concepţiilor privind libertatea în educaţie – esenţa paradigmei socio-pedagogice tratate în lucrare, constă în interacţiunea componentelor: socială şi educaţională, fiind reprezentate de atitudini, capacităţi şi cunoştinţe ce activează anumite valori ale autonomiei educaţionale a cadrelor didactice.

  ISBN: 978-606-613-073-8 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 226