Carti 2012
Gasit 22
1 2 3 4 5 »

Basmul: momente de referinţă
Maria Holhoș

Cartea de față completează în mod fericit volumul intitulat Basmul. Lecturi critice (Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2010, 203 p., ISBN 978-973-1890-77-7) al autoarei Maria Holhoş, ambele datorându-se unui parcurs doctoral. Considerate împreună, cele două cărți dau dovadă de unitate a abordării și de omogenitate, dar iată că ele rezistă și individual, fiecare propunând o manieră distinctă de abordare a basmului.
Urmărind o abordare de la general la particular, cartea are și o evidentă miză didactică: sinteza competentă asupra teoriilor despre basm, particularizând cu cele provenind de pe tărâm științific românesc, în sincronie și diacronie, ar putea fi utilă nu numai oricărui student filolog, dar și oricărui intelectual interesat de studiul basmului. Bibliografia vastă oferă sugestii de nuanțare a studiului, dovedind și în acest mod caracterul prolific al unei specii vaste și provocatoare pentru toate generațiile de cititori. Abordările moderne ale actului lecturii obligă la astfel de incursiuni științifice și, în același timp, netezesc calea spre cititorul contemporan.


  ISBN: 978-606-613-030-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 375
Cercetări de marketing: teorie şi aplicaţii
Andreea Muntean

Volumul cuprinde o prezentare teoretică sintetică a principalelor concepte, tehnici şi metode utilizate în cercetările de marketing, dar şi o seamă de aplicaţii practice. Lucrarea este structurată în două părţi. Partea I, "Cercetări de marketing", cuprinde, pe lângă aspectele teoretice, şi studii de caz şi aplicaţii legate de rolul şi etica în cercetările de marketing, modalităţi de măsurare în cercetările de marketing, instrumente utilizate pentru culegere datelor, metode de analiză a informaţiilor. Partea a II-a, "Studiul comportamentului consumatorului", conţine, de asemenea, studii de caz şi aplicaţii privind luarea deciziilor de cumpărare şi factorii care influenţează comportamentul consumatorului. Cartea este recomandată studenţilor de la specializările din domeniul economic, dar şi tuturor celor interesaţi de teoria şi practica cercetărilor de marketing.

  ISBN: 978-606-613-054-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 231
Chirurgie plastică şi reparatorie oculo-palpebrală
Adrian Teodoru

Chirurgia plastică este o ramură chirurgicală care se ocupă cu repararea, restaurarea, remodelarea sau reconstrucţia unei părţi vătămate, cu malformaţie sau pierdute a corpului uman. Cartea abordează principalele opţiuni terapeutice, medicale şi chirurgicale din patologia feţei şi a pleoapelor. Cartea se adresează studenţilor facultăţii de medicină, medicilor specialişti sau primari, constituindu-se într-un ghid de chirurgie plastică a feţei şi pleoapelor.

  ISBN: 978-606-613-055-4 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 244
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice”, ediţia I
Carmen Paştiu (editor)

Lucrarea prezintă contribuţii ştiinţifice ale unor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pe diverse segmente ale domeniului economic, respectiv: administrarea afacerilor şi educaţie antreprenorială; contabilitate; finanţe şi bănci; turism şi servicii; marketing, economie.

  ISBN: 978-606-613-038-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 232
Crearea cursurilor multimedia utilizând Camtasia Studio
Remus Joldeş, Ciprian Cucu

Cartea se adresează persoanelor care nu au o pregătire prealabilă în domeniul informatic, profesori de liceu sau de facultate care doresc să-şi publice materialele educaţionale într-o manieră atractivă şi interactivă. Construcţia cărţii favorizează aspectele practice, oferind un ghid pas-cu-pas pentru utilizarea aplicaţiei "Camtasia Studio" dar şi o serie de recomandări despre pregătirile şi activităţile complementare (de ex. pregătirea prealabilă a textului, limitările de timp recomandate, setarea rezoluţiei ecranului).

  ISBN: 978-606-613-043-1 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 240