Carti 2019
Gasit 21
«1 2 3 4 5 »

Microeconomie
Vasile Burja, Camelia Burja, Iulian Bogdan Dobra

Cartea de față se dorește a fi înainte de toate un manual universitar care urmărește formarea unor competențe specifice domeniului economic studenților de la facultățile de profil, dar este utilă tuturor celor care consideră că economia de piață are regulile ei extrem de precise și nu se conduce după intuiție sau după bunul simț. Manualul prezintă într-o formă succintă, clară și accesibilă structurile fundamentale ale economiei, partea de microeconomie, din perspectiva economiei de piață.
Capitolele încep cu obiectivele de studiu urmărite și la sfârșit prezintă principalele cuvinte cheie introduse în cadrul temei, de asemenea sunt formulate întrebări și oferite o serie de texte de analizat, toate acestea urmărind fixarea cunoștințelor asimilate și posibilitatea operaționalizării cu acestea.

  ISBN: 978-606-613-188-9 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 369
Primii pași spre afacerea ta
Carmen Paştiu, Andreea Muntean, Silvia Maican, Mălina Darja, Larisa Dragolea, Claudia Moisă, Adriana Croitoru

Lucrarea Primii pași spre afacerea ta se adresează studenților, absolvenților, precum și acelora care doresc să-și dezvolte competențe în domeniul antreprenoriatului.
Structurată în șapte capitole, lucrarea este un ghid care vine în sprijinul celor care doresc să aibă propria afacere sau doresc să-i crească performanţele celei actuale. Acest volum reunește experienţa practică cu teoria academică și oferă informații despre: cadrul juridic pentru înfiinţarea unei afaceri, oportunitatea de lansare a unei afacerii, planul de afaceri, strategia de piață și analiza comportamentului consumatorului, managementul de personal, antreprenoriatul în servicii. Lucrarea își propune să ajute studenții, şi nu numai, să-și pună în practică ideile, să-și dezvolte afacerea și să-și folosească ideile pentru a-și atinge obiectivele.

  ISBN: 978-606-613-186-5 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 366
Romania at Lund University
Lucian Vasile Bagiu, (editor)

Volumul Romania at Lund University reunește textele a șapte conferințe susținute de șapte lectori români invitați în cadrul Universității din Lund, Suedia, în perioada 2015-2018, ca urmare a derulării a șapte granturi de călătorie și cercetare obținute de lectorul de limba română Lucian Vasile Bâgiu. Articolele, scrise în limba engleză sau în limba franceză, se referă la aspecte care țin atât de limba română, cât și de literatura și cultura română, de la începuturile incerte ale substratului lingvistic până la cultura contemporană. Tomul devine un reper pentru dinamica studiilor de limba română în spațiul scandinav, dar și un ambasador academic pentru studiile de românistică din întreaga lume.

  ISBN: 978-606-613-178-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 346
Teoria şi metodologia curriculumului: note de curs
Grigore-Dan Iordăchescu

Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale disciplinei Teoria şi metodologia curriculumului, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei, cu scopurile şi obiectivele educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor. Autorul urmăreşte dezvoltarea unui suport informaţional care să constituie o bază teoretică utilizabilă în cadrul activităţilor asistate ale disciplinei. După studierea materialului Teoria şi metodologia curriculumului, studenţii vor fi capabili, printre altele: să utilizeze corect şi în contexte adecvate conceptele specifice teoriei curriculumului, să identifice toate produsele şi documentele curriculare, să opereze conceptual şi metodologic cu tipurile de curriculum din învăţământul primar şi preprimar, să proiecteze diferite unităţi de conţinut din perspectivă curriculară.

  ISBN: 978-606-613-192-6 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 360
Teoria şi practica evaluării: note de curs
Grigore-Dan Iordăchescu

Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale disciplinei Teoria şi practica evaluării, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei, cu scopurile şi obiectivele educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor. Autorul urmăreşte dezvoltarea unui suport informaţional care să constituie o bază teoretică utilizabilă în cadrul activităţilor asistate ale disciplinei. După studierea materialului Teoria şi practica evaluării, studenţii vor fi capabili, printre altele: să utilizeze corect şi în contexte adecvate conceptele specifice teoriei evaluării, să identifice erorile şi factorii perturbatori în evaluare şi modalităţile specifice de prevenire a apariţiei lor, să elaboreze un test docimologic şi un barem de corectare.

  ISBN: 978-606-613-193-3 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 359