Carti 2019
Gasit 22
«1 2 3 4 5 »

Baze de date: teorie şi aplicaţii
Manuella Kadar, Loredana Oroian-Boca

Baze de date: teorie și aplicații se adresează, în special, studenților înscriși la programul de studiu Contabilitate și informatică de gestiune, dar și masteranzilor și specialiștilor care doresc să aprofundeze domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Organizarea informațiilor pe capitole permite adaptarea la nevoile fiecărui cititor. Obiectivul este de a familiariza studenții cu elementele fundamentale, conceptele de bază și modalitățile de prelucrare a datelor organizate în baze de date.
Cartea își propune să ofere cititorilor fundamentarea teoretică și exemplele practice necesare dezvoltării și utilizării unor aplicații cu baze de date. În partea teoretică sunt prezentate cunoștințele de bază referitoare la modul de proiectare și de programare a bazelor de date, modelul entitate-asociere, modelul relațional, elemente de algebra relațională, dependențe funcționale și forme normale, limbajul de programare Structured Query Language (SQL).
Pentru partea practică, autorii au conceput o serie de studii caz. Exemplele considerate sunt descrise în detaliu, astfel, putând fii utilizate ca modele pentru dezvoltarea de noi aplicații.


  ISBN: 978-606-613-176-6 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 349
Constantin Cubleşan - 80
Gabriela Chiciudean, Silviu Mihăilă, (coordonatori)

Volumul aniversar Constantin Cubleșan – 80 adună nume sonore din spaţiului literar românesc și se dorește a fi o întâlnire între generaţii, a celor care ştiu ce înseamnă admiraţia dezinteresată, respectul şi prietenia. Lucrările ce compun volumul omagial alcătuiesc opera unei „societăţi de oameni ai literelor”, legaţi prin interesul comun pentru universul cuvintelor. Volumul conține patru secţiuni, respectiv amintiri; Constantin Cubleșan în studii, eseuri și cronici literare; studii; și creații și traduceri. Semnatarii lucrărilor, profesori universitari, cercetători, scriitori, doctori în Filologie, doctoranzi etc., au dorit să-l omagieze așa cum se cuvine pe domnul profesor Constantin Cubleșan, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

  ISBN: 978-606-613-174-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 343
Dicţionarul scriitorilor Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia
Ironim Muntean, (coordonator)

În paginile prezentului dicţionar, apărut cu ocazia aniversării unui secol de la înființarea celei mai prestigioase instituții de învățământ din județul Alba, Colegiul Național „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia (anterior denumit, în evoluția istorică, Liceul de Stat „Mihai Viteazul” și, respectiv, Liceul de Matematică-Fizică „Horea, Cloşca şi Crişan”), se regăsesc o serie de voci din agora culturală, care au trecut, în cursul generațiilor, pragul liceului – fie ca elevi, fie ca dascăli, fie ca elevi deveniți, peste ani, profesori în cadrul instituției. Aşadar, dicționarul reunește numele tuturor celor care au fost și sunt activi în domeniul culturii, ca poeți, prozatori, dramaturgi, eseiști, critici și istorici literari, etno-folcloriști, lingviști, filozofi, istorici, cu succinte medalioane de prezentare a vieții și activității lor.

  ISBN: 978-606-613-167-4 Seria/Colectia: Varia ID: 334
Elemente de algebră liniară
Dorin Wainberg

Conţinutul cărţii se doreşte a fi o o introducere în studiul algebrei liniare şi al aplicaţiilor acesteia, fiind elaborat pe baza primelor capitole ale lecţiilor de Algebră liniară şi geometrie analitică şi diferenţială ţinute de autor studenţilor anului I ai secţiilor de Informatică Electronică aplicată, Măsurători terestre şi cadastru şi Ingineria mediului din cadrul Facultăţii de Stiinţe exacte şi inginereşti a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Astfel, cartea se adresează în special studenţilor de la facultăţile tehnice, dar, în acelaşi timp, este utilă tuturor celor care, prin natura activităţilor desfăşurate sau pur şi simplu din pasiune, sunt interesaţi de această ramură a matematicii.
Cartea este structurată pe opt capitole, care, la rândul lor, sunt împărţite în paragrafe. Astfel, fiecare capitol are în prima sa parte o componentă teoretică în care sunt prezentate şi exemplificate noţiunile fundamentale şi principalele rezultate teoretice care urmează a fi aplicate în rezolvarea exerciţiilor. În partea a doua a fiecărui capitol sunt date exerciţii şi rezolvări integrale sau parţiale ale acestora, astfel cei interesaţi având la îndemână posibilitatea verificării. Între aceste două părţi, cu scopul de a alterna un pic rigiditatea matematicii cu dulceaţa şi sensibilitatea ştiintelor umaniste, autorul a introdus câteva fragmente din romane, povestioare sau poezii. Totodată, pentru descreţirea frunţilor s-a făcut apel şi la câteva epigrame ale boemului Păstorel Teodoreanu.

  ISBN: 978-606-613-180-3 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 351
Ghid de antreprenoriat
Carmen Paştiu, Mălina Darja, Claudia Moisă

Lucrarea Ghid de antreprenoriat se adresează studenților, absolvenților, precum și acelora care doresc sa-și dezvolte competențe în domeniul antreprenoriatului.Structurat în două părți, ghidul oferă informații teoretice despre activitățile antreprenoriale, management interprenorial, tipologia IMM-urilor și aspecte legate de înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Partea a doua a lucării oferă exemple concrete de realizare a unui plan de afaceri.

  ISBN: 978-606-613-170-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 337