Carti 2019
Gasit 22
«1 2 3 4 5 »

In honorem Mircea Popa 80
Georgeta Orian, (coordonator)

Volumul de faţă adună o serie de contribuţii ştiinţifice consacrate activităţii şi personalităţii istoricului și criticului literar Mircea Popa, cu ocazia aniversării a 80 de ani de viaţă.
Textele, cuprinse în volumul coordonat de Georgeta Orian, sunt semnate de: Marcel Mureşeanu, Horia Bădescu, Mircea Braga, Ion Buzaşi, Diana Câmpan, Zenovie Cârlugea, Valentin Chifor, Constantin Cubleşan, Ioan Derdişan, Gheorghe Glodeanu, Vistian Goia, Monica Grosu, Marcela Ciortea, Săluc Horvat, Irineu – Arhiepiscop al Albei, Paul Nanu, Irina Petraş, Ilie Rad, Alexandru Ruja, Carmen Ţâgşorean, Ion Taloş, Vasile Şt. Tutula, Maria Ursache, Maria Vaida, Mircea Vaida-Voevod, Vasile Voia, Georgeta Orian.

  ISBN: 978-606-613-166-7 Seria/Colectia: Filologie ID: 365
Introducere în teoria literaturii: curs universitar
Gabriela Chiciudean

Conceput ca un curs universitar, destinat studenților filologi, anul I și III de studiu, din ciclul de licență, prezentul volum este prima parte din întregul numit Teoria literaturii și prezintă informații legate de apariția teoriei literaturii ca știință și diferitele aspecte ale textului literar ce îl diferențiază de celelalte texte ale unei culturi. Partea a doua a cursului, Teoria genurilor literare, va cuprinde, pe lângă prezentarea evoluției genurilor literare din antichitate până în prezent, elemente specifice genului liric, respectiv, metrica și prozodia, și elemente de naratologie.

  ISBN: 978-606-613-179-7 Seria/Colectia: Filologie ID: 347
Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei: curs universitar
Cornelia Popa-Gorjanu

Lucrarea Introducere în științele auxiliare ale istoriei: curs universitar, care se adresează în primul rând studenților, este un instrument didactic important și necesar pentru activitatea didactică universitară desfășurată la specializarea Istorie.
Lucrarea are un important rol formativ pentru studenții specializării, deschizând poarta atât de necesară către document și limba izvoarelor.

  ISBN: 978-606-613-191-9 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 390
Literatura exilului românesc: manual pentru curs şi seminar
Georgeta Orian

Manualul se adresează masteranzilor filologi şi conţine 10 teme de sinteză privind momente importante ale literaturii exilului românesc postbelic (scriitori, generaţii, reviste, asociaţii culturale, opere literare etc.)


  ISBN: 978-606-613-189-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 397
Lucrările Conferinţei Naţionale Studenţeşti "Un secol de activităţi fizice în România - între retrospectivă şi perspectivă"
Angel-Alex Hăisan, Petronela-Lăcrămioara Hăisan, (coordonatori)

Volumul conţine o serie de lucrări, prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale Studenţeşti: „Un secol de activități fizice în România. Între retrospectivă şi perspectivă, ce tratează aspecte, precum: Scolioza idiopatică – tratament complex; Istoria dansului sportiv; Importanţa unui somn de calitate; Integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate; Malpraxis în kinetoterapie; Bodybuilding: de ce?; Evoluția fotbalului; Baschetul: o paralelă între trecut și prezent; Femeia, fotbalul şi arbitrajul într-o lume a bărbaţilor; Efectele stresului asupra organismului; Tipologia pescarului român, etc. Ajunsă la cea de-a treia ediţie, conferinţa este organizată de Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

  ISBN: 978-606-613-175-9 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 344