Carti 2010
Gasit 27
«1 2 3 4 5 6 »

Ghid metodologic de pedagogie universitară
Florea Voiculescu, (coordonator)

Ghidul cuprinde teme cu caracter aplicativ privind metodele de predare, învăţare şi evaluare în învăţământul superior cu abordări clasice şi moderne, tehnicile de activitate intelectuală, abordarea prin competenţe, portofoliul educaţional, particularităţile învăţării la adulţi, aplicaţii de didactică universitară.

  ISBN: 978-973-1890-92-0 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 155
Il Sacerdozio di Cristo e dei Fedeli in San Giovanni Crisostomo
Bara Zoltan-Jozsef

Cartea prezintă gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur despre preoţia creştină, care este parte integrantă a misterului preoţiei lui Cristos. Preoţia lui Cristos, expresie a noutăţii sale absolute în istoria mântuirii, constituie izvorul unic şi modelul de neînlocuit al preoţiei creştine. Referinţa la Cristos este în acest caz cheia absolut necesară pentru înţelegerea realităţilor preoţeşti. Preoţia creştină este, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, „semnul iubirii lui Cristos”. Credincioşii se regăsesc şi ei în opera de slujire a acestui veritabil apostol. Biserica este un organism viu al cărui cap este Cristos şi ale cărui mădulare sunt credincioşii. Exercitarea funcţiunilor credincioşilor are loc într-o comunitate eclezială compusă din cler şi din credincioşii laici şi se prelungeşte în familie şi în cetate. Metodica aplicată se referă în primul rând la omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur în care îşi îmbărbătează enoriaşii şi le analizează îndatoririle creştineşti. Cele trei capitole ample ale cărţii oferă, pe lângă o contextualizare istorico-teologică amplă, un frumos exemplu de îmbinare a teologiei cu spiritualitatea. Cartea se adresează nu doar specialiştilor în teologie, patrologie sau istorie bisericească, ci şi celor interesaţi să se familiarizeze cu învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre preoţia comună a laicilor.

  ISBN: 978-973-1890-80-7 Seria/Colectia: Teologie ID: 91
Incursiuni în imaginar: de la corpul imaginat la corpul reprezentat: cu 7 lucrări plastice
Gabriela Chiciudean, (coordonator)

Volumul conţine o serie de studii critice având drept obiect comun de interes studiul corpului uman din perspectiva teoriei imaginarului.

  ISBN: ISBN 978-973-1890-78-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 90
Inteligenţă teritorială, matrice comunitară şi guvernare participativă
Mihai Pascaru, (coordonator) , Călina Ana Buţiu, Iuliana Cenar, Dimen Levente, Larisa Dragolea, Simina Moldovan

Volumul de faţă reuneşte o serie de rezultate conturate, prin cercetare bibliografică şi de teren, în cadrul grantului CNCSIS 268/2007: Inteligenţă teritorială, matrice comunitară şi guvernare participativă.

  ISBN: 978-973-1890-22-7 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 156
Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature, and Foreign Language Teaching Methodology. Book of abstracts
Ileana Ghemeş, Teodora Popescu, Coralia Telea, Crina Herţeg, Georgeta Orian, Diana Campan, (editori)

  ISBN: 978-973-1890-73-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 151