Carti 2010
Gasit 27
«1 2 3 4 5 6 »

Limba română între muzică şi normă - Exerciţii -
Marcela Ciortea

Culegerea de faţă, adresată studenţilor, grupează variante de subiecte pentru examenul oral, seturi de exerciţii cu cerinţe complexe, urmate de variante de subiecte pentru verificările pe parcursul semestrului (cu sau fără bareme de corectare) şi, în fine, un grupaj de teste-grilă.

  ISBN: 978-973-1890-59-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 80
Managementul afacerilor: sinteze şi teste-grilă
Moise Ioan Achim, Larisa Dragolea

Cartea "Managementul afacerilor. Sinteze şi teste-grilă" prezintă aspecte teoretice întâlnite în domeniul managementului afacerilor: concepte de bază privind managementul afacerilor; managementul intreprenorial şi intraprenorial; identificarea, iniţierea şi planificarea afacerilor; planul de afaceri; surse de finanţare a afacerilor; strategia şi tehnica negocierii afacerilor; marketingul iniţierii afacerilor; managementul aprovizionării şi desfacerii, prezentate în cadrul unor sinteze, combinate cu teste-grilă aferente fiecărui capitol, întrebări, concepte de bază şi teme pentru proiecte. Cartea se adresează studenţilor şi masteranzilor care studiază disciplina Managementul afacerilor, în scopul fixării şi verificării cunoştinţelor în acest domeniu.

  ISBN: 978-973-1890-60-9 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 81
Orientări culturale româneşti în perioada interbelică: personalităţi, comentarii şi texte
Ileana Ghemeş

Lucrarea prezintă câteva personalităţi şi orientări culturale româneşti din perioada interbelică: Nicolae Iorga şi neosămănătorismul, E. Lovinescu şi ofensiva modernistă, Nichifor Crainic şi defensiva tradiţionalistă. Tipărită în Seria Bibliotheca Universitatis Apulensis, cartea se adresează studenţilor, filologilor şi altor oameni de cultură interesaţi, inclusiv profesorilor din învăţământul preuniversitar.

  ISBN: 978-973-1890-65-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 85
Proceedings of the International Conference Language, Literature, and Foreign Language Teaching: Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature, and Foreign Language Teaching Methodology. Proceedings of the conference
Ileana Ghemeş, Mariana-Rodica Pioariu , Teodora Popescu, Crina Herţeg, Natalia Hada, (editori)

Această carte este despre lucrările susţinute la conferința internațională „Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature and Foreign Language Teaching Methodology”. Volumul este împărțit în cinci capitole şi cuprinde 43 de contribuții, dintre care 9 sunt scrise de cercetători internaționali renumiți.

  ISBN: 978-973-1890-74-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 157
Proiectarea sistemelor informatice pentru ingineri
Emil Olteanu

Cartea se adresează studenţilor de la profilurile tehnice şi specialiştilor care doresc să studieze utilizarea calculatoarelor în probleme inginereşti. Primul capitol face referire la sistemul de operare Windows, prezentând organizarea informaţiei pe disc. În următorul capitol sunt prezentate câteva elemente de editare avansată în Word, necesară pentru scrierea de articole ştiinţifice şi cărţi tehnice. Capitolul se încheie cu tehnici de lucru cu vectori în Word. Pentru a se evita prezentarea tipurilor şi structurilor de date pentru fiecare tip de limbaj prezentat în carte, separat, în capitolul al treilea se face o succintă prezentare, comună, a acestui subiect. În capitolele următoare sunt prezentate trei tipuri de limbaje, care pot fi utilizate pentru calcule inginereşti: Excel, Matlab şi Visual Basic. Sunt prezentate comparativ probleme rezolvate în cele trei limbaje, subliniindu-se avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de limbaj: calcule de funcţii de mai multe variabile, rezolvare de ecuaţii, generare de numere aleatoare, calcule cu vectori, matrici, calcul trigonometric, calcul statistic, funcţii logice, diagrame, grafică. În capitolul următor sunt prezentate câteva tehnici de calcul numeric, necesare pentru programarea în Visual Basic, urmate de câteva aplicaţii în acest limbaj. În ultimul capitol sunt prezentate comparativ, probleme din topografie şi din domeniul electric, prezentându-se soluţii în Excel, Matlab şi Visual Basic.

  ISBN: 978-973-1890-85-2 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 258