Carti 2010
Gasit 27
«1 2 3 4 5 6 »

Educaţia din perspectiva valorilor. Tom II: Summa Paedagogica
Dorin Opriş, Ioan Scheau, (editori)

Volumul, în cele două tomuri ale sale, cuprinde comunicările ştiinţifice prezentate la conferinţa "Educaţia din perspectiva valorilor". Conferinţa şi-a propus să ofere un cadru de prezentare şi dezbatere a lucrărilor realizate de cadre didactice din învăţământul universitar şi de cercetători din institute specializate în cercetare din domeniul educaţional şi din mediul cultural, pe un set de direcţii-cadru precum: curente noi în educaţie, educaţia în societatea modernă, educaţia religioasă, educaţia morală, cercetări experimentale, cercetări constatative şi istorice. Sunt publicate, astfel, peste 90 de lucrări ale unor cercetători din ţară şi din străinătate. Dintre aceştia, amintim: Constantin Cucoş, Alexei Galiţ, Mihaela Palade, Emil Jurcan, Vasile Gordon, Valeria Lavcheva, Rositsa Georgieva, Luis Varandas, Octavian Tătar, Elisabeta Voiculescu, Florea Voiculescu, Costel Belizna, Nicoleta Duţă, Vangelis Karafillidis.

  ISBN: 978-973-1890-83-8 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 154
Eighteenth Century English Novel from Defoe to Goldsmith
Aurel Curtui, Natalia Hada

Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor şi celor interesaţi de înţelegerea mai aprofundată a modului în care romanul englez al secolului al XVIII-lea şi-a reînnoit constant structura, tehnica şi înţelesul, în încercarea de a răspunde cerinţelor complexe ale timpului. În al doilea rând, cartea doreşte să ofere o perspectivă panoramică asupra evoluţiei acestei creaţii literare originale. În acest scop, sunt prezentate principalele direcţii de dezvoltare ale romanului englez, cu accent special asupra unor aspecte precum sursele, temele şi motivele, ideile principale, structura, prezentarea personajelor, tehnici şi valoare literară. Volumul se referă, de asemenea, la aspecte ale formării artistice şi intelectuale ale fiecărui romancier pentru a construi fiecăruia un portret al personalităţii lui literare aşa cum reiese din romane, precum şi din comentariile contemporanilor. Autorii acordă atenţie analizării şi decodării înţelesului celor mai importante romane.

  ISBN: 978-973-1890-55-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 79
Elemente de Algoritmica grafurilor
Dorin Wainberg, Daniel Breaz, Alina Alb Lupaș

Cartea reprezintă o versiune de sine stătătoare a cursurilor de un semestru prezentate de autori studenţilor secţiei de Informatică în cadrul disciplinei Algoritmica grafurilor, adresându-se în primul rând acestora, dar fiind utilă tuturor celor interesaţi de aceste structuri. Primele două capitole prezintă noţiuni de bază din Teoria grafurilor, cum ar fi modurile de reprezentare, numărul ciclomatic, modalităţi de parcurgere. În capitolele trei şi patru sunt date modalităţi de determinare a drumurilor de lungime minimă respectiv a componentelor tare conexe în grafuri orientate. Capitolul cinci este dedicat grafurilor bipartite şi determinării cuplajului maxim în acestea. Trei algoritmi pentru determinarea drumurilor şi circuitelor hamiltoniene sunt date în capitolul şase. Capitolele şapte şi opt fac referire la reţele, tratând problemele referitoare la drumuri de valoare optimă, respectiv flux maxim în acestea. În următoarele trei capitole sunt abordate nişte tipuri speciale de grafuri foarte utilizate în domeniul informatic şi anume arborii. Astfel, aici întâlnim algoritmi de parcurgere a arborilor, de determinare a arborilor de valoare minimă, proprietăţi ale arborilor de sortare şi ale arborilor de structură. Urmează apoi un set de probleme împreună cu rezolvările lor, precum şi un alt set de probleme propuse spre rezolvare. Cartea se încheie cu anexe care oferă implementarea în limbajul C a algoritmilor prezentaţi anterior.


  ISBN: 978-973-1890-68-5 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 86
Fiscalitate şi control fiscal în România
Teodor Hada, Ioan Dobra

Cartea este structurată în două părţi: Fiscalitate şi Control fiscal. În prima parte sunt abordate concepte despre fiscalitate ca: ştiinţa, sistemul fiscal, impozitele, presiunea fiscală, cota unică, ponderea impozitelor în total venituri bugetare. Sunt prezentate apoi impozitele din Codul fiscal ca: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe reprezentante, impozitul pe micro întreprinderi,TVA, accize, impozite şi taxe locale. Mai sunt descrise apoi taxele judiciare, taxele extrajudiciare de timbru, precum şi fondul de mediu. La fiecare capitol sunt efectuate aplicaţii practice. În partea a doua a cărţii sunt prezentate aspecte ale controlului fiscal, proceduri ale controlului fiscal si studii de caz din practică. Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de profil şi specialiştilor din domeniul financiar.

  ISBN: 978-973-1890-63-0 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 83
Gestiunea financiară a întreprinderii, ediţia a 2-a, actualizată şi completată
Teodor Hada

Lucrarea este structurată pe 10 capitole. În primul capitol este prezentată noţiunea de gestiune financiară, funcţia financiară a întreprinderii şi instrumentele gestiunii financiare. Sunt prezentate, în continuare, în celelalte capitole: gestiunea activelor imobilizate, gestiunea activelor circulante, gestiunea relaţiilor de credit, performanţa şi planificarea financiară. Ultimul capitol, capitol nou faţă de prima ediţie, prezintă gestiunea firmelor aflate în dificultate.

  ISBN: 978-973-1890-89-0 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 256