Carti 2003
Gasit 25
«1 2 3 4 5 »

Managementul general al întreprinderii
Arcadie Hinescu, Cristina Jinga, Simion Iosif Mihon

Lucrarea, realizată sub forma unui curs universitar, se adresează studenților din anul II, profil economic, în specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune și Contabilitate și Gestiune Financiară. Principalele probleme legate de managementul întreprinderii sunt tratate în cuprinsul a 15 capitole, cu subcapitolele aferente.

  ISBN: 973-7942-12-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 312
Managementul unităților de comerț și turism
Arcadie Hinescu, Iulia Iuga, Cristina Jinga, Claudia Pătruț

Cartea definește conceptele specifice activităților de bază din unitățile de comerț și turism, managementul stocurilor și activităților auxiliare, precum și eficiența economică a unităților din comerț și turism.

  ISBN: 973-7942-13-2 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 315
Metodologia cercetării sociale: noţiuni fundamentale şi aplicaţii
Lucian Marina

Cartea cuprinde note de curs și aplicații pentru studenții de la Sociologie și Asistență Socială, disciplina Metode și tehnici de cercetare socială.

  ISBN: 973-86146-1-9 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 116
Problematica socială în zonele defavorizate. Aplicaţii la oraşul şi zona Zlatna
Cornel Filipescu

Lucrarea încearcă o analiză economică, administrativă şi sociologică a şomajului, o abordare a problematicii sociale şi a conceptului de zonă defavorizată pe trei nivele: naţional, judeţean şi local, în ideea identificării corelaţiilor şi interdependenţelor existente între fenomenele economice, sociale, cultuale şi administrative. Scopul lucrării este situarea zonei Zlatna în contextul judeţului Alba şi în plan naţional din perspectiva fenomenelor enunţate mai sus.

  ISBN: 973-7942-15-9 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 117
Probleme ale terminologiei sintactice moderne în româna contemporană
Constantin-Ioan Mladin

Lucrarea, la bază teza de doctorat a autorului, tratează termeni specifici sintaxei, precum: Relații sintactice; Unitățile sintactice; Subiectul; Predicatul; Complementul; Atributiva; Topica; Vorbirea directă și vorbirea indirectă.

  ISBN: 973-7942-10-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 118