Carti 2003
Gasit 25
«1 2 3 4 5 »

Cum scriem istoria?: apelul la științe și dezvoltările metodologice contemporane: actele simpozionului „Tinerii istorici”
Radu Marza, Laura Stanciu, (coordonatori)

Volumul adună în paginile sale aproximativ 30 de contribuţii care caută într-un fel sau altul răspunsuri la întrebarea „Cum scriem istoria?” prin prisma interdisciplinarității. Demne de luat în seamă sunt și contribuțiile dedicate relației istoriei cu științele educației, studiile de istorie urbană și istorie a imaginarului, toate având în vedere „provocările” la care este supus istoricul de către ştiinţa contemporană.

  ISBN: 973-7942-18-3 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 301
Dreptul familiei
Adam Drăgoi, Laura Voiculescu

Lucrarea se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de drept şi ea a fost întocmită cu scopul de a facilita accesul rapid şi eficace la cunoştinţele predate la orele de curs.

  ISBN: 973-7942-17-5 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 112
Educaţia fizică la clasele I-IV: proiectare didactică
Victor Costea, Monica Campeanu, Ioan Campeanu, Dorina Branduşe, Dorin Branduşe

Acest îndrumător metodic se adresează tuturor învățătorilor care își desfășoară activitatea în unități școlare care dispun de o bază materială cu o dotare minimă, necesară practicării educației fizice și a sportului școlar. Lucrarea cuprinde: Modele de eșalonări anuale a unităților de învățare, Tabele centralizatoare ce cuprind repartizarea anuală a unităților de învățare, Planificările calendaristice semestriale pentru clasele I-IV, Modele de proiectare a unei unități de învățare, Modele de sisteme de evaluare pentru clasele I-IV, Jocuri și tipuri de exerciții ce pot fi folosite în diferite situații de instruire, Modele de proiecte didactice, Modele de programe școlare pentru disciplinele opționale din aria curriculară - Educație fizică și sport.

  ISBN: 973-7942-03-5 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 302
Elemente de informatică aplicată
Mircea Rişteiu, Cornel Filipescu

Lucrarea este împărțită în șase capitole, astfel:
Capitolul I - Elemente hardware ale calculatoarelor
Capitolul II- Elemente software ale calculatoarelor
Capitolul III - Aplicații ale sistemelor de operare de interes general
Capitolul IV - Procesoare de texte profesioniste
Capitolul V - Bazele prezentării profesioniste
Capitolul VI - Bazele internetului.

  ISBN: 973-86146-3-5 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 307
Ghid metodologic pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de licență în domeniul economic
Arcadie Hinescu, Filimon Stremţan, Sorin Briciu, Nicolae Todea

Autorii prezentului ghid, ce se adresează studenților și absolvenților învățământului universitar - profil economic -, își propun să pună la îndemâna acestora o metodă de organizare și desfășurare a întregii activități de pregătire a examenului și a lucrării de licență, începând cu opțiunea pentru disciplinele de examen și alegerea temei și terminând cu susținerea lucrării în fața comisiei de examen și utilizarea ulterioară a ei în activitatea profesională, respectiv valorificarea ei de către absolvent în profesiunea ce o va exercita.

  ISBN: 973-86146-6-X Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 308