Carti 2003
Gasit 25
«1 2 3 4 5

Probleme juridice privind protecţia minorilor în sistemul legislativ românesc
Adam Drăgoi

Cartea cuprinde aspecte legate de „Problemele juridice privind protecţia minorilor în sistemul legislativ românesc”, grupate în patru capitole mari: Noţiuni generale privind familia şi protecţia minorilor; Protecţia şi asistenţa copilului aflat în dificultate în sistemul legislativ românesc; Competenţa autorităţii tutelare în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate; Competenţele consiliului judeţean în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate.

  ISBN: 973-86146-0-0 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 119
Protecţia copilului – perspectiva practicianului
Petronela Talpaş

În lucrare sunt trecute în revistă atât informaţiile de ordin legislativ, cât şi cele ce ţin de politicile sociale relevante în domeniul protecţiei copilului. Sunt, de asemenea, analizaţi principalii descriptori de risc în ceea ce prieşte abuzul asupra copiilor.

  ISBN: 973-7942-16-7 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 120
Suport informatic de digitizare a datelor din topografie și cadastru
Mircea Rişteiu, Ioan Ienciu, Dorin Wainberg

Lucrarea se înscrie în seria cărților de informatică. Se adresează topografilor prin abordarea problemelor de bază ale informaticii aplicate în topografie. Se prezintă elemente de GIS și GPS, de Visual Basic, de programare LISP, principii de modulare, elemente specifice transmisiilor de date, elemente de bază ale sistemelor de achiziții de date, etc.

  ISBN: 973-7942-06-X Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 314
Tehnici promoționale în turism și servicii
Arcadie Hinescu, Filimon Stremţan, Nicolae Luduşan, Lucia Căbulea, Iulia Iuga, Cristina Jinga, Andreea Bolog

Lucrarea constituie o monografie completă a domeniului de care se ocupă, o sinteză a teoriei și a experienței naționale și internaționale în marketingul promoțional în turism și sericii. Un loc aparte în lucrare s-a rezervat comunicărilor în promovarea în turism și servicii. Se știe că nu poți să vinzi, dacă nu poți să comunici, să informezi.

  ISBN: 973-7942-01-9 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 310
Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului:1916-1919
Ioan Şerban

Prin lucrarea de faţă autorul îşi propune să realizeze un tablou cât mai complet al aportului adus de voluntarii din Rusia la înfăptuirea unităţii depline a statului român.

  ISBN: 973-86146-2-7 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 300