Carti 2007
Gasit 26
«1 2 3 4 5 6 »

Programarea calculatoarelor și metode numerice
Emil Olteanu

Lucrarea tratează aspecte de rezolvare grafică a unor probleme simple de calcul vectorial în Word, calcul vectorial matricial, rezolvare de ecuații în Excel, Matlab și Visual Basic.

  ISBN: 978-973-7942-77-7 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 266
Relaţii culturale şi literare româno-spaniole de-a lungul timpului (53-2007). Bibliografie cronologică selectivă
Mircea Popa

După o muncă anevoioasă de documentare şi organizare a materialelor, autorul a elaborat această lucrare, în argumentul căreia mărturiseşte: „dăm la iveală astăzi, chiar în această formă nedesăvârşită o Cronologie de tip selectiv, urmând ca în anii următori să realizăm o adevărată Bibliografie în conformitate cu normele şi uzanţele corespunzătoare, manifestându-ne speranţa că şi în forma de faţă, lucrarea noastră acoperă un gol adânc resimţit de informare şi cunoaştere.”

  ISBN: 978-973-7942-99-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 12
Sustainable development in Balkan area: vision and reality: proceedings of the conference B.EN.A. – ICAI 2007, Alba Iulia
Moise Ioan Achim, Fokion Vosniakos, Nicolae Todea, Maria Popa, (coordonatori)

Volumul conţine rezumatele, în limba engleză, ale lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţa internaţională: "Sustainable Development in the Balkan Area: Vision and Reality".

  ISBN: 978-973-7942-88-3 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 65
Tehnici de analiză şi proiectare în managementul educaţional strategic
Florea Voiculescu

Lucrarea prezintă un set de demersuri logice, metodologice şi pragmatice aplicabile în managementul educaţional strategic, atât la nivelul procesului educaţional, cât şi la nivelul organizaţiei şcolare. Dintre tehnicile prezentate pot fi enumerate: analiza resurse-nevoi, tehnica referenţialelor de formare, analiza de cost, analiza de randament şi eficienţă aplicată în sfera educaţiei, analiza SWOT, analiza de context ş.a. Pe lângă acestea, lucrarea cuprinde capitole dedicate managementului resurselor temporale, sistemului creditelor de studii, analizei educaţiei în contextul economiei de piaţă, planificării strategice instituţionale.

  ISBN: 978-973-7942-93-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 9
Tehnologii Web
Mircea Rişteiu, Ciprian Cucu

Organizarea informației pe web; Metode de căutare pe internet; Ce este HTML; Ce este CSS?; Ce este Javascript?; Generalități despre PHP; Generalități despre SEO sunt câteva dintre capitolele acestei lucrări.

  ISBN: 978-973-7942-84-5 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 59