Carti 2007
Gasit 26
«1 2 3 4 5 6 »

International Conference of Territorial Intelligence: Alba-Iulia, 2006: volume 1: papers on Region, identity and sustainable development; volume 2: Proceedings of CAENTI
J. J. Girardot, Mihai Pascaru, Ioan Ileană, (editori)

Volumul cuprinde 24 de comunicări, prezentate în cadrul conferinţei cu participare internaţională, "International Conference of Territorial Intelligence", organizată la Alba Iulia în anul 2006.

  ISBN: 978-973-7942-91-3 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 66
Managementul resurselor umane în educaţie. Teorie şi aplicaţii
Rodica Mariana Niculescu

Lucrarea este destinată practicienilor din educaţie, prezentând partea teoretică în analiză descendentă pe o sinteză conceptuală descriptivă (definiţii, structuri, tipologii) şi dezvoltând-o apoi pe spaţiul aplicaţiilor şi al acţiunilor concrete, cu exemplificări şi cu demersuri pragmatice nemijlocit aplicabile. Trei tematici mari sunt aduse atenţiei cititorului: managementul educaţional al relaţiilor/resurselor umane (delimitări conceptuale); aspecte fundamentale ale managementului relaţiilor umane în educaţie şi aspecte fundamentale ale managementului resurselor umane în educaţie.

  ISBN: 978-973-7942-80-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 11
Metalurgie preistorică
Manuella Kadar

Lucrarea de faţă se adresează, în primul rând, studenţilor şi masteranzilor de la specializarea Arheologie, dar şi specialiştilor din domeniul metalurgiei antice. Lucrarea are drept scop însuşirea de către studenţi a tehnologiilor de prelucrare a metalelor în preistorie, cunoaşterea perioadelor de practicare a unor tehnici specifice şi delimitarea acestora în limite geografice, precum şi corelarea lor în contextul general al dezvoltării istorice.

  ISBN: 978-973-7942-73-9 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 50
Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară
Florea Voiculescu, Ioana Todor, Delia Aldea, Ramona Ştefana Petrovan, Lucia Buda, Liana Tăuşan

Această amplă şi foarte utilă lucrare, editată sub egida Departamentului pentru Pregătirea Personalului didactic din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia cuprinde într-o manieră exhaustivă şi sistematizată o problematică diversă vizând aspecte care trebuie să preocupe orice cadru didactic sau viitor cadru didactic. Lucrarea tratează pe capitole: educaţia şi pedagogia în societatea cunoaşterii (fundamentări epistemologice şi demersuri practice); finalităţile educaţiei; conţinuturile educaţiei şi învăţământului; curriculum-ul ca şi concept pedagogic integrator; teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării şcolare; elemente de psihologie generală şi şcolară; elemente de metodologie a cercetării psihopedagogice.

  ISBN: 978-973-7942-85-2 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 10
Pre-service English teacher education: classroom observation ans teaching practice booklet
Teodora Popescu

Aşa cum o arată şi titlul lucrării, aceasta este un instrument de lucru pentru studenţii la specializarea engleză, menit să îi ghideze pe perioada practicii pe care o efectuează la diferite instituţii de învăţământ, practică în urma căreia se intenţionează ca studenţii să dobândească competenţe specifice activităţii didactice pe care o vor desfăşura la terminarea facultăţii. Caietul de practică acoperă toată problematica predării unei limbi străine, de la managementul clasei şi al resurselor materiale, la planificarea didactică şi aspecte ale evaluării elevilor.

  ISBN: 978-973-7942-92-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 7