Carti 2011
Gasit 28
«1 2 3 4 5 6 »

Monografia satului Gârbova de Sus, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
Istina Sima

Cartea este o monografie care cuprinde, în capitole distincte, informaţii referitoare la geografia satului Gârbova de Sus (aşezare, vecini, relief, evoluţie geologică, climă, hidrografie, vegetaţie, faună), riturile de trecere (naşterea, nunta, moartea), trecutul istoric al localităţii (inclusiv deţinuţii politici şi eroii căzuţi în război, povestiri de pe front), monumente şi cultură locală, arbori genealogici, obiceiuri legate de ciclul anotimpurilor etc.

  ISBN: 978-606-613-001-1 Seria/Colectia: Monografii ID: 249
Network based data acquisition for harsh environments: advanced network technics
Iosif Andraș, Mircea Rişteiu, Bogdan Croitoru, Herbert ten Thij

Cartea abordează domeniul achiziţiilor de date şi al comunicaţiilor de date din perspectiva noilor tehnologii de comunicaţie şi procesarea informaţiei. Nu se doreşte un tratat de achiziţii de date sau senzoristică, ci, plecând de la experimentările şi dotările laboratoarelor utilizate de autori, aceştia descriu şi propun soluţii noi de măsură, comunicaţii şi control industrial. Limba engleză facilitează accesul masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul IT la aplicaţiile laboratoarelor noastre.

  ISBN: 978-973-1890-99-9 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 103
Nulitatea căsătoriei
Dan-Adrian Doţiu

Lucrarea tratează, pe baza legislaţiei în vigoare şi a orientărilor doctrinare, problema desfiinţării căsătoriei. Bazată şi pe soluţiile practicii judiciare, vizând în special rezolvările instanţei supreme fără a exclude însă şi alte opinii reflectate în hotărârile altor instanţe judecătoreşti, cartea nu omite să reliefeze părerile unor importanţi cercetători în materie şi doreşte să cuprindă principalele aspecte legate de desfiinţarea căsătoriei: aspecte generale ale instituţiei nulităţii căsătoriei şi un istoric al acesteia, urmărindu-se evoluţia ei şi făcându-se o delimitare faţă de alte sancţiuni de drept civil şi procesual civil; aspectele referitoare la cazurile de nulitate relativă şi absolută, dar şi cele ce privesc instanţa competentă, titularul dreptului la acţiune, chemarea în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională, hotărârea judecătorească şi căile de atac; efectele desfiinţării căsătoriei, efecte atât de natură personală cât şi patrimonială, cu privire la relaţiile dintre soţi, dar şi dintre aceştia în calitatea lor de părinţi şi copii; instituţia căsătoriei putative, respectiv a căsătoriei nulă sau anulată; o trecere în revistă a câtorva sisteme internaţionale, respectiv dreptul german, dreptul francez, dreptul italian, dreptul quebecan şi, nu în ultimul rând, dreptul canonic, cel ortodox şi cel catolic.

  ISBN: 978-606-613-000-4 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 160
Parteneriatele educaţionale de la teorie la practică
Ramona Ştefana Petrovan

Lucrarea abordează aspectele teoretice şi aplicative ale parteneriatelor educaţionale în context contemporan. Accentul se pune în mod deosebit pe relaţia/ interacţiunea dintre şcoală, familie, comunitate ca factori responsabili de eficienţa actului educaţional. Lucrarea este rezultatul activităţilor de studiu individual, teoretic şi practic, al studenţilor-masteranzi de la specializarea Management educaţional.

  ISBN: 978-606-613-019-6 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 161
Politici actuale de finanţare a afacerilor
Moise Ioan Achim, Teodor Hada, Iulia Iuga

Lucrarea cuprinde consideraţii generale privind managementul afacerilor; identificarea, iniţierea şi planificarea afacerilor; politica de finanţare a agenţilor economici; decizia de finanţare pe termen lung; costul capitalului; structura financiară a întreprinderii; alte finanţări.

  ISBN: 978-973-1890-88-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 104