Carti 2018
Gasit 18
«1 2 3 4 »

Marketing direct: teorie și practică
Ruxandra Lazea

Prezentul material îşi propune să ofere o vizune de ansamblu asupra marketingului direct. Astfel, îmbinând o parte teoretică cu una practică, autoarea tratatează aspecte, precum: Definirea marketingului direct, Utilizatorii şi furnizorii în marketingul direct, Strategia în marketingul direct, Bazele de date cu clienţii, Instrumentele marketingului direct, Marketingul prin poştă, E-mail marketingul, Marketingul prin telefon. La sfârşitul lucrării, pentru fiecare test grilă sunt indicate variantele corecte de răspuns.

  ISBN: 978-606-613-165-0 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 340
Mircea Braga în mijlocul utopiei culturale asumate
Diana Campan, (coordonator)

În centrul de interes al volumului stă un om de cultură prin vocaţie, critic, istoric şi teoretician literar, profesor universitar emerit şi conducător de doctorate, în domeniul Filologie la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Mircea Braga. Semnatarii lucrărilor sunt câţiva aristocraţi ai spiritului, aidoma profesorului Mircea Braga, precum şi câţiva ucenici şi prieteni mai tineri cu care împarte, cu dărnicie, utopia culturii.

  ISBN: 978-606-613-159-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 291
Optimization and Experimental Research in Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2018, BOOK OF ABSTRACTS
Adrian Tulbure, Maria Loredana Boca, Mihaela Ciortea, (editori)

Optimization and Experimental Research in Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2018, BOOK OF ABSTRACTS conţine rezumatele lucrărilor ce vor fi prezentate în cadrul conferinţei SATEE 2018 şi publicate integral în Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science (BDI-indexed) sau Journal of Smart Application and Technologies for Electronic Engineering- Jo SATEE.

  ISBN: 978-606-613-156-8 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 294
Premisele şi contextul economic al Marii Uniri de la 1918 în repere scrise şi reprezentări grafice (1715-1935)
Attila Tamas-Szora, (coordonator) , Adela Socol, Silvia Maican, Cosmin Popa-Gorjanu, Petru Ştefan Ionescu, Andreea Muntean

Lucrarea prezintă în trei părți repere scrise şi grafice ale contextului economic al Marii Uniri, astfel:
Partea I.Premisele şi contextul economic naţional al Marii Uniri de la 1918.
Partea a II- a. Premisele şi contextul economic local al Marii Uniri de la 1918.
Partea a III-a. Mărci înregistrate în perioada 1928-1935 - prezentare în imagini.

  ISBN: 978-606-613-154-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 295
Receptarea textului scris şi oral: manual de limba română pentru studenţii străini
Lucian Vasile Bagiu

Manualul universitar Receptarea textului scris și oral a fost redactat luând în considerare Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi și Planul de învățământ al programului de studii Anul pregătitor de limba română ca limbă străină al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Au fost utilizați descriptorii activităților de comunicare lingvistică din CECRL (scala globală și scalele specifice – lectura sau comprehensiunea scrisă, audierea sau comprehensiunea orală), fiind valorificată și Grila de autoevaluare din CECRL (Comprehensiune: Citirea și Audierea). Nu în ultimul rând, manualul a fost conceput și prin raportare la celelalte disciplinele obligatorii din planul de învățământ al Anului pregătitor: Cultură și civilizație românească; Fonetică, vocabular și structuri gramaticale; Comunicare orală și scrisă; Redactare și compoziție.

  ISBN: 978-606-613-158-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 293