Carti 2018
Gasit 18
«1 2 3 4 »

Etnologie şi folclor  folclor literar: manual pentru curs şi seminar
Georgeta Orian

Prezenta lucrare se adresează studenţilor filologi, precum şi tuturor celor interesaţi de fenomenul folcloric în general, de cultura populară şi de spiritualitatea pe care aceasta o generează şi care produce, la rândul său, efecte în literatură, muzică, artă, în general.
Structura fiecărui curs a fost concepută în aşa fel încât cititorul să poată parcurge cu uşurinţă o primă secvenţă, aceea cuprinzând Noţiuni teoretice, apoi să-şi fixeze câţiva Termeni-cheie, definitorii pentru tema parcursă, urmaţi de o Temă care să contribuie la sistematizarea şi ordonarea aspectelor importante, precum şi la realizarea feed-back-ului. În finalul fiecărei secvenţe, o Bibliografie minimală / obligatorie face trimitere la titluri şi autori reprezentativi pentru tema studiată, astfel încât, la finalul perioadei de învăţare, studentul să poată asimila un set de informaţii care, alături de cele însuşite la celelalte discipline filologice, să-i asigure cultura generală şi de specialitate în domeniul pentru care a optat.
În finalul cursului, secţiunea Anexelor propune câteva teme de studiu complexe, pe baza noţiunilor teoretice studiate, precum şi câteva lecturi complementare, din zona legislaţiei conexe, iar Bibliografia generală subliniază, încă o dată, oferta interdisciplinarităţii, specifică acestui curs, şi deschide noi posibilităţi de documentare pentru cei interesaţi.

  ISBN: 978-606-613-155-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 284
Festschrift: Mircea Braga - 80
Gabriela Chiciudean, Cristina Matilda Vănoagă, (coordonatori)


Volumul aniversar FESTSCHRIFT. Mircea Braga – 80 adună nume sonore din spaţiului literar românesc și francez, și se dorește a fi o întâlnire între generaţii, a celor care ştiu ce înseamnă admiraţia dezinteresată, respectul şi prietenia. Lucrările ce compun volumul omagial alcătuiesc opera unei „societăţi de oameni ai literelor”, legaţi prin interesul comun pentru universul cuvintelor. Volumul conține trei secţiuni, respectiv studii, eseuri și cronici literare; amintiri; beletristică și traduceri. Semnatarii lucrărilor, profesori universitari, cercetători, scriitori, doctori în Filologie, doctoranzi etc., au dorit să-l omagieze așa cum se cuvine pe domnul profesor Mircea Braga, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

  ISBN: 978-606-613-164-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 298
Formele verbale nepersonale în Divanul lui Dimitrie Cantemir
Marcela Ciortea

Lucrarea, a cărei preocupare centrală este morfo-sintaxa şi expresivitatea modurilor nepersonale, îşi propune un inventar şi o analiză a acestor forme verbale în textul primelor două cărţi ale Divanului, vizând structura, comportamentul lor morfo-sintactic atât individual, cât şi în cadrul formelor verbale compuse, concurenţele şi transferul lor în alte clase de cuvinte, poziţiile sintactice ocupate de acestea.

  ISBN: 978-606-613-163-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 333
Introduction in the Study of Romanian Language: a textbook for foreign students
Lucian Vasile Bagiu

Introduction in the Study of Romanian Language se adresează studenților străini de la specializarea Anul pregătitor de limba română ca limbă străină. Cursul își propune să familiarizeze studentul străin cu unele aspecte esențiale ale limbii, culturii și civilizației românești în perspectiva utilizării limbii ca instrument de comunicare și în vederea integrării studentului străin ca locuitor al României. Exercițiile de la sfârșitul fiecărui curs urmăresc o recapitulare și o fixare a noțiunilor teoretice expuse, precum și utilizarea practică a unor cuvinte și expresii românești uzuale.Uneori sunt indicate și sarcini suplimentare, opționale, extra-curriculare. Nu în ultimul rând, cursul a fost redactat prin raportare la disciplinele obligatorii din planul de învățământ al Anului pregătitor: Cultură și civilizație românească; Fonetică, vocabular și structuri gramaticale; Comunicare orală și scrisă; Redactare și compoziție; Receptarea textului scris și oral.

  ISBN: 978-606-613-151-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 283
Ion Horea: studiu monografic
Cosmina Maria Mircea

Discutarea operei poetului Ion Horea se face într-un demers analitic și descriptiv, riguros metodic, urmând etapele evoluției acesteia și punctând particularitățile artistice specifice fiecăreia în parte. Nu este însă o abordare tradițională, după un tipic deja arhi-utilizat. Cosmina Maria Mircea urmărește, cu precădere, structura tematică a creației, abordând o cercetare comparatist-sintetică, pentru a ajunge la o viziune integratoare și uniformă asupra operei, fără a eluda însă, resursele biografice, esențiale, ale acesteia

  ISBN: 978-606-613-161-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 335