Carti 2015
Gasit 13
«1 2 3 »

Gânduri irizate
Iulia Iosif

O carte, de poezie şi poeme în proză, ce vorbeşte despre amintirea lumii nevăzute, a izvorului ce se pregăteşte să devină râu, apoi fluviu, care se va adânci în mare. Despre albastru şi mov, despre gând şi iubire, despre conştient şi inconştient, raţiune şi sensibilitate.

  ISBN: 978-606-613-104-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 191
Impozite şi taxe din România în anul 2015: legislaţie şi studii de caz.
Teodor Hada, Ionela Cornelia Cioca, Teodora Maria Avram

Cartea se încadrează în domeniul ştiinţelor economice şi este structurată în două părţi: prima parte tratează problematica impozitelor prevăzute de Codul Fiscal din România în anul 2015 şi a doua parte are în vedere taxele din România. Lucrarea se încheie cu bibliografie, urmată de anexe. Se adresează în special studenţilor de la specializările economice, cât şi profesioniştilor având în acest sens o serie de studii de caz prezentate.

  ISBN: 978-606-613-105-6 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 196
Introducere în geologie
Nicolae Luduşan

Volumul se adresează studenţilor de la specializările Cadastru şi Ingineria Mediului şi cuprinde principalele probleme ale geologiei: structura internă a Pământului, procese petrogenetice, procese tectonice, elemente de geologie economică, stratigrafie şi geologie istorică.

  ISBN: 978-606-613-109-4 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 199
Retorica şi stilistica predosloviilor din tipăriturile româneşti, secolele XVI-XVII
Iuliana Wainberg-Drăghiciu

Cartea se axează pe studiul predosloviilor cărţilor vechi româneşti tipărite în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea şi este structurată pe patru capitole. Pentru început, autoarea evidenţiază importanţa unora dintre cărţile considerate deosebit de valoroase pentru cultura română, atât pentru veacurile respective, cât şi pentru cultura română, în general. Capitolul al II-lea este dedicat marilor cărturari ai culturii române din cele două secole. Cel de-al treilea capitol se axează pe aspecte retorico-stilistice caracteristice predosloviilor cărţilor vechi din secolele mai sus menţionate. În fine, în încheierea lucrării, în cel de-al patrulea capitol, Iuliana Wainberg-Drăghiciu extrage, îndeosebi din publicistica eminesciană, opiniile sale cu privire la cultura română veche, precum şi redarea câtorva dintre formele specifice limbii române din secolele trecute (cuvinte sau expresii) prezente în opera literară eminesciană.

  ISBN: 978-606-613-110-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 194
Sisteme liniare discrete în spaţii infinit dimensionale
Ioan-Lucian Popa

Cartea reprezintă un studiu asupra sistemelor liniare discrete în spaţii infinit dimensionale. Sunt studiate concepte de stabilitate, instabilitate şi, respectiv, dihotomie pentru sisteme liniare discrete. Lucrarea se adresează, în special, cercetătorilor din domeniul matematicii, în particular a sistemelor discrete, a ecuaţiilor cu diferenţe.

  ISBN: 978-606-613-100-1 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 192