Carti 2015
Gasit 13
«1 2 3

Surse neconvenţionale de energie
Adrian Tulbure, Gheorghe Marc

Cartea se concentrează pe cei trei termeni ştiinţifici din titlu: sursa – locul unde se produce, se poate găsi sau se propagă ceva; energia - capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic sau altă acţiune echivalentă; neconvenţională – care nu este stabilită prin convenţie, acceptată prin tradiţie sau impusă prin folosire îndelungată. Lucrarea conţine informaţii tehnico-ştiinţifice despre sursele de energie neconvenţionale numite şi verzi, regenerabile, inepuizabile sau ecologice. Cartea se adresează studenţilor de la profilurile tehnice, care vor să aprofundeze alternativele energetice fezabile pentru acoperirea necesităţilor viitoare ale umanităţii.

  ISBN: 978-606-613-115-5 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 198
Tehnologia informaţiei pentru economişti
Ciprian Cucu

Cartea se adresează studenţilor care urmează studii economice şi persoanelor care lucrează în diferite organizaţii şi au activităţi de tip „office”.
În cele şapte capitole ale cărţii sunt prezentate conceptele principale din domeniul tehnologiei informaţiei care pot fi utile organizaţiilor pentru a răspunde la întrebări cum ar fi:
Ce trebuie avut în vedere la investiția în echipamentele IT?
Ce înseamnă o pagină web și cum ajunge organizaţia să fie prezentă online?
Cum se creează documente eficiente?
Ce presupune organizarea datelor în foi de calcul tabelar?
Care sunt serviciile online principale ce pot sprijini activitatea organizaţiei?
Cartea tratează pe scurt şi în mod direct toate aceste probleme și este focalizată pe tehnologiile de ultimă oră care pot fi utilizate fără cunoştințe tehnice.

  ISBN: 978-606-613-106-3 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 195
Turismul de tineret: realităţi şi perspective
Claudia Olimpia Moisă (editor)

În contextul, reprezentat pe de o parte, de limitele studiilor de referinţă şi, pe de altă parte, de amploarea şi perspectivele turismului de tineret, lucrarea îşi propune să trateze aspecte mai detaliate cu privire la: conţinutul şi particularităţile turismului de tineret; importanţa acestei forme de turism la nivel internaţional, european şi în România; factorii care influenţează evoluţia turismului de tineret şi interconexiunile acestuia cu alte forme de turism; relaţia dintre turism şi mobilitatea tinerilor; rolul organizaţiilor naţionale şi internaţionale din domeniul turismului de tineret; dimensiunile şi caracteristicile pieţei interne şi internaţionale a turismului de tineret; infrastructura specifică, oferta de produse turistice pentru tineri şi circulaţia turistică; diverse facilităţi acordate tinerilor în practicarea turismului; politicile statelor în acest domeniu; perspectivele de dezvoltare ale acestei forme de turism atât în România, cât şi la nivel internaţional

  ISBN: 978-606-613-111-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 202