Carti 2014
Gasit 13
«1 2 3 »

Limba şi literatura română pentru bacalaureat: subiectul I - modele de teste, sugestii de rezolvări
Mihaela Bal, Cristian Lunel

Volumul se adresează elevilor de liceu şi profesorilor şi conţine fişe de lucru cu o structură unitară: texte-suport şi cerinţe vizând noţiunile de fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică, istorie şi teorie literară etc. care se studiază în liceu, respectând structura subiectelor specifice examenului de BAC, precum şi o serie de sugestii de rezolvare a unor teme.

  ISBN: 978-606-613-085-1 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 204
Limba şi literatura română: caietul elevului: clasa a VIII-a: auxiliar didactic pentru gimnaziu
Ioana Bărbuleţ, Diana Aftenie

Lucrarea conţine fişe de lucru, organizate pe unităţi de învăţare, corespunzătoare conţinuturilor care se studiază în clasa a VIII-a la disciplina Limba şi literatura română.

  ISBN: 978-606-613-090-5 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 174
Management financiar: teorie și practică
Teodor Hada, Ionela Cornelia Cioca, Teodora Maria Avram, Daniela Ionela Dumitrescu

Cartea se încadrează în domeniul economic şi este structurată pe două părţi: Partea I: Aspecte teoretice ale managementului financiar şi Partea a II-a: Situaţiile financiare – sursă de informaţii pentru luarea deciziilor financiare. În partea întâi sunt abordate aspecte ale conceptului de management financiar, sursele de informaţii pentru procesul decizional, tehnici, metode, modele utilizate în deciziile financiare, guvernanţa corporativă, managementul financiar al firmelor aflate în dificultate, politica de dividend. În partea a doua a cărţii sunt prezentate situaţiile financiare – sursă de informaţii pentru deciziile financiare. Sunt prezentate aspecte ale poziţiei financiare, performanţei, echilibrului financiar, factorii de influenţă ai rentabilităţii financiare, diagnosticul financiar, aspecte ale determinării stării de insolvenţă şi lichidare a societăţilor comerciale.

  ISBN: 978-606-613-093-6 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 211
Managementul calităţii serviciilor turistice în spaţiul rural
Larisa Dragolea

Lucrarea ilustrează, pornind de la particular la general, aspectele teoretice şi practice privind managementul calităţii serviciilor, tipologia serviciilor turistice în România, precum şi posibilităţile de perfecţionare a managementului calităţii serviciilor la pensiunile turistice rurale, cu particularizare pe zona Munţilor Apuseni. Rezultatele au fost obţinute în urma analizei şi interpretării datelor, în cadrul a două procese de cercetare distincte, derulate la distanţă de 5 ani şi materializate într-un amplu studiu. Acest studiu, precum şi rezultatele şi propunerile care derivă, se doresc a fi un instrument util administratorilor de pensiuni turistice, precum şi celor care doresc să continue şi să extindă cercetările prezente la sfere mai largi în timp şi spaţiu.

  ISBN: 978-606-613-084-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 203
Metode axiomatice pentru definirea mulţimii numerelor reale
Claudia Precup

Cartea realizează o prezentare unitară a principalelor noţiuni teoretice şi metodice cu numere reale, punându-se accent pe metoda axiomatică de definire a mulţimii numerelor reale. Ea se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de învăţământul matematic şi conţine o secvenţă teoretică şi o secvenţă metodică.

  ISBN: 978-606-613-099-8 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 213