Carti 2013
Gasit 18
«1 2 3 4

Toyotarity. Evaluation and Processes’/ Products’ Improvement
Stanislaw Borkowski, Manuela Ingaldi

Carte cuprinde 12 capitole. Cititorii pot găsi informații despre: monitorizarea condițiilor mașinilor, evaluarea calității produselor selectate și a serviciilor selectate, analize SWOT. Cel mai mare accent, în lucrare, se pune pe îmbunătățirea proceselor de producție și, de asemenea, a produselor.

  ISBN: 978-606-613-080-6 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 222
Toyotarity. Management of Intellectual Values
Stanislaw Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka

Lucrarea tratează aspecte legate de managementul cunoașterii în întreprinderile contemporane și specificul potențialului uman și influența acestuia asupra managementului resurselor umane în cadrul companiei. Cartea cuprinde, de asemenea, rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectelor științifice internaționale, referitoare, printre altele, la: lucrul în echipă în structura organizatorică flexibilă a organizațiilor care operează în Slovacia și Republica Cehă, principiile Toyota care aplică în capitalul social motivarea și influența asupra calității produselor și a serviciilor.

  ISBN: 978-606-613-078-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 221
Toyotarity. People, Processess, Quality Improvement
Stanislaw Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska

Monografia științifică include rezultatele cercetării privind problemele de calitate a produselor și serviciilor, identificate și rezolvate prin aplicarea metodelor de inginerie și de cercetare socială. Rezultatele se referă la lucrătorii, procesele și calitatea produselor și serviciilor din întreprinderile de producție, care au fost interpretate în contextul principiilor Toyota, axate pe rolul lucrătorilor în rezolvarea problemelor și îmbunătățirea producției.

  ISBN: 978-606-613-079-0 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 223