Carti 2008
Gasit 16
«1 2 3 4 »

Olimpiada naţională a studenţilor economişti: ediţia a 2-a, Alba Iulia, 26-27 octombrie 2007 – domeniul contabilitate şi informatică de gestiune
Nicolae Todea, (coordonator)

Volumul conţine 29 de lucrări ce au fost prezentate la Olimpiada naţională a studenţilor economişti, ediţia a II-a, organizată de Facultatea de Ştiinţe a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

  ISBN: 978-973-1890-00-5 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 60
Proceedings of the 1st International Conference on Linguistic and Intercultural Education – CLIE-2008
Volum colectiv

Volumul însumează contribuţiile ştiinţifice ale participanţilor la conferinţa internaţională CLIE-2008, lucrări care au fost recenzate de comitetul ştiinţific local şi internaţional al manifestării. Temele principale abordate sunt: multilingvism şi plurilingvism, interculturalitate, educaţia lingvistică a minorităţilor şi emigranţilor. Lucrările apar în limbile: engleză, franceză, germană şi italiană.

  ISBN: 978-973-1890-05-0 Seria/Colectia: Filologie ID: 68
Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics, ICTAMI 2007
Daniel Breaz, Nicoleta Breaz, Dorin Wainberg, (editori)

Volumul prezintă prima parte a Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Mathematics and Informatics, ICTAMI 2007 ţinută la Alba Iulia. Acest volum conţine treizecişidouă de lucrări din domeniile: algebră, analiză şi analiză complexă, topologie şi geometrie, ecuaţii diferenţiale, probabilitate şi statistică, matematică aplicată, informatică, inteligenţă artificială, reţele neuronale artificiale, calcul evoluţionar, modeling de produse şi procese şi sisteme integrate.

  ISBN: 978-973-1890-01-2 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 18
Raţionalitatea ieşirii din utopie
Rodica Silvia Stanea

Cele două părţi ale lucrării, „Modelul social comunist şi ieşirea din utopie” şi „Postcomunismul, un nou model de raţionalitate?” au în comun ghidarea discursului prin conceptul de raţionalitate avansat de Max Weber şi dezvoltat de teoria acţiunii sociale postweberiene. Unul din aspectele de originalitate în demersul autoarei îl constituie întâlnirea dintre ideea de raţionalitate a scopurilor şi teoria durkhemiamă a conştiinţei sociale, transformând conceptul de „capital social” în pivotul ce structurează întreaga construcţie ideatică a cărţii.

  ISBN: 978-973-1890-13-5 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 13
Redobândirea firescului: individualism şi colectivism în matricea atitudinală a românilor
Rodica Silvia Stanea

Lucrarea este o sinteză între datele privind mentalitatea contemporană românească, pozate cu mijloacele psihologiei sociale şi cele ale sociologiei. Se porneşte de la ipoteza lui S. P. Huntington că ortodoxia reprezintă o altă civilizaţie decât cea liberal-occidentală şi se demonstrează netemeinicia ei. Se inventariază posibilitatea mutaţiilor atitudinale generate de integrarea europeană.

  ISBN: 978-973-1890-14-2 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 14