Carti 2004
Gasit 20
«1 2 3 4

Procedura penală română. Partea specială
Adrian Tulbure

Autorul abordează, în prezenta lucrare, diverse teme legate de: Urmărirea penală, Etapele urmăririi penale, Procedura plângerii prealabile, Judecata, Judecata în primă instanţă, Căile de atac ordinare, Apelul, Judecata în recurs, Autoritatea lucrului judecat în procesul penal, Căile de atac extraordinare.

  ISBN: 973-7942-22-1 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 133
Situaţiile financiare ale agenţilor economici
Nicolae Todea

Lucrarea este structurată pe şase capitole, după cum urmează: Capitolul I. Principiile generale ale contabilităţii; Capitolul II. Bilanţul; Capitolul III. Contul de profit şi pierdere; Capitolul IV. Situaţia fluxurilor de trezorerie, Capitolul V. Politici contabile şi note explicative; Capitolul VI. Situaţiile financiare consolidate.

  ISBN: 973-7942-35-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 288
Teoria şi practica activităţilor de învăţare în grup
Mărioara Luduşan

Cartea tratează o temă de actualitate, cu implicaţii în reforma pedagogică a învăţământului superior, atât la nivel de ansamblu, cât şi la nivelul acţiunii pedagogice concrete a cadrelor didactice.

  ISBN: 973-7942-29-9 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 135
Terapia familiei
Liviu Stoica

Volumul prezintă o problematică nouă: perspectiva abordării integrative a tratamentului în familie. Lucrarea se adresează studenţilor, dar şi publicului larg.

  ISBN: 973-7942-37-X Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 136
Şcoala părinţilor
Livia Maria Fleşer

Lucrarea se vrea un ghid pentru părinții care sunt chemați să colaboreze efectiv cu școala, cu învățătorii, profesorii și diriginții în scopul pe care-l au cu toții, educația copilului, a elevului.

  ISBN: 973-7942-39-6 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 276