Carti 2004
Gasit 20
«1 2 3 4 »

Dreptul individual al muncii
Felician Cotea

Autorul îşi propune să analizeze întreaga problematică legată de existenţa contractului individual de muncă, începând cu condiţiile care se cer a fi întrunite şi procedura care trebuie să fie respectată pentru pefecta lui încheiere, continuând apoi cu prezentarea posibilităţilor prin care poate să fie modificat, a cazurilor în care este suspendat şi a condiţiilor în care el încetează să mai producă efecte juridice.

  ISBN: 973-7942-23-X Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 125
Elemente de criminologie
Adrian Tulbure

Autorul tratează, în opt capitole, aspecte, precum: Definiţia şi obiectul criminologiei, Scopul şi funcţiile criminologiei, Privire istorică asupra modului de abordare a cercetării Criminologice, Cercetare criminologică, Explicaţia crimei în general.

  ISBN: 973-7942-27-2 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 126
Elemente de drept civil, drept funciar şi publicitate imobiliară
Adam Drăgoi

Cursul de faţă doreşte să asigure, pe de-o parte, o iniţiere indispensabilă a specialistului cu noţiunile ştiinţei juridice, a dreptului, iar, pe de altă parte, punerea la îndemână a unor acte normative, care diriguiesc întreaga activitate de cadastru şi publicitate imobiliară din ţara noastră.

  ISBN: 973-7942-26-4 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 127
English Phonetics and Phonology
Marinela Lupşa

Lucrarea este un curs complet de bază în fonetica și fonologia engleză.

  ISBN: 973-7942-32-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 128
Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii
Nicolae Todea

Lucrarea este structurată pe şase capitole referitoare la: Bazele teoretice ale evaluării proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii; Procesul de evaluare; Diagnosticul întreprinderii; Problematica evaluării activelor necorporale; Evaluarea activelor corporale şi a altor active; Metode de evaluare a întreprinderilor.

  ISBN: 973-7942-33-7 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 289