Carti 2021
Gasit 11
«1 2 3

Vademecum : limba latină : curs practic
Marcela Ciortea

Prezentul suport de studiu se adresează studenților din anul al II-lea, Filologie, și din anul I, Istorie, nivel Licență, iar obiectivul său principal este acela de a forma competențele de bază, necesare în a opera cu elemente de gramatică a limbii latine. Rolul său este unul pregătitor pentru disciplinele care vor urma: Istoria limbii române și Lingvistica comparată a limbilor romanice, pentru studenții filologi, respectiv Paleografie latină și Limba izvoarelor istorice. Limba latină, pentru studenții de la specializarea Istorie. Conținuturile teoretice sunt redate schematic și numai cu rolul de a reactiva cunoștințe însușite anterior ori de a pune la dispoziția studentului modele de conjugare sau declinare în limba latină și în limba română. Centrul de greutate, așadar, cade pe latura aplicativă, care constă în exerciții de orientare în dicționar, de traducere, inițial pe cale intuitivă, apoi în mod controlat, de declinare și conjugare, de analiză, atât la nivelul propoziției, cât și la nivelul frazei.

  ISBN: 978-606-613-197-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 383