Carti 2021
Gasit 11
«1 2 3 »

Mozaikon - Şcoala de la Alba Iulia
Mihai Himcinschi, Sorin Albu

Apărută sub îngrijirea Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi şi a Lect. univ. dr. Sorin Albu, cu un cuvânt înainte semnat de Prof. univ. dr. Valer-Daniel Breaz, Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi și dr. Ana Dumitran, lucrarea conține operele de artă în tehnica mozaic a maeştrilor vechii arte româneşti: Sorin Albu, Constantin Cezar-Cătălin Băluț, Simona-Teodora Roșca-Neacșu, cât şi a absolvenților și studenților secției de Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, am putea spune a celor mai tineri aspiranți la statutul de „iconar”, şi anume: Vasile Sârb, Adela Felicia Stanciu, Vasile Călin Felecan, Vasile Luncian, Ioan Zamora, Magdalena Palada, Olguța Cristina Orosfoian, Niculina Sanda Pintican, Emilia Morariu, Lavinia-Loredana Leș, Emanuel Jilinschi, Andrei Ioan Stanciu, Patricia-Corina Zota, Vlad-Gabriel Olariu, Gabriela Ursu, Cosmin Voinea, Nicușor Secită, Jean-Emilian Uricaru, Paula Martin, Angela-Monica Mureșan, Mariana Sofrone, Maria Căpraru, Adrian Man, Ilenuța Butman, Gheorghe Călburean, Dori Susan, Otilia Petronela Marcu, Claudia-Petronela Kömives, Carmen Crăciun, Maria Bianca Păcurar, Ștefania Bardașu, Andrei-Ștefan Slevaș, Lucian Ion Vaidean, Valentina Sandu, Daniela Paleogianni, Timoteea-Teodora Marin, Vasile Marin, Dan Sebastian Cristian, Mihai-Claudiu Crintea, Maria Costa, Gabriel-Andrei Colciar, Silvia-Elisabeta Ulia, Mariana Ulia, Elena Panaite, Hortensia Oprea, Ioan Manța, Silvia Lebu, Alina Furdui, Geta-Maria Guju, Casian Antonie Albu. Operele cuprinse între paginile acestei lucrări îi aşează pe absolvenţi exact acolo unde le este locul: în continuarea unei tradiţii milenare, de a cărei supravieţuire sunt responsabili şi a cărei perenitate le va hrăni inspiraţia şi talentul creator.
Componentă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, care şi-a sărbătorit a treizecea aniversare, secţia de Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia se manifestă aşadar ca o sursă de putere şi competenţă.


  ISBN: 978-606-613-220-6 Seria/Colectia: Teologie ID: 384
Securitatea şi sănătatea în muncă - preocuparea noastră, a tuturor: în avantajul tău - în beneficiul companiilor: locurile de muncă sănătoase îţi fac sarcina mai uşoară: lucrările Conferinţei Săptămâna europeană pentru securitate şi sănătate în muncă, 11-13 octombrie 2021
Vasile Suciu, Larisa Dragolea, Mircea Rişteiu, (coordonatori)

Volumul conține lucrări științifice care conțin considerente practice ale evaluărilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională. Astfel, printre titlurile cuprinse în volum se regăsesc: Introducerea echipamentelor de muncă în procesul de producţie; Stresul şi riscurile generate de acesta; Afecţiunile musculo-scheletale: între datorie şi dedicaţie. Prezentare de caz – boala legată de profesie; Combaterea afecţiunilor musculo-scheletice în activităţile din sectorul de construcţii; Managementul riscurilor profesionale în domeniul metalurgic; Riscuri de apariţie a afecţiunilor musculo-scheletice în agricultură, Gândirea iraţională şi ponderea afecţiunilor musculoscheletale, Deformaţiile coloanei vertebrale în copilărie şi la maturitate. Bolile profesionale ale adultului etc.

  ISBN: 978-606-613-219-0 Seria/Colectia: Varia ID: 378
The stylistics and semantics of the verb - A case study : the indicative mood - a cross-linguistic approach
Maria-Crina Herţeg

Lucrarea analizează expresivitatea verbului, valorile semantice și stilistice ale modului indicativ cu exemplificări din limbile română, engleză, franceză. Analiza stilistică se realizează pe nivelele limbii: fonetic, lexical, morfologic și sintactic. Lucrarea abordează stilistica verbului din perspectivă interdisciplinară, fiind integrate în text teoria metaforei conceptuale, figurile de stil specifice verbului, iar exemplele sunt extrase pe bază de corpus.

  ISBN: 978-606-613-224-4 Seria/Colectia: Filologie ID: 394
Tradiție și perspective în didactica modernă, volumul 5
Camelia Augusta Roşu, Monica Iuliana Anca, (editori)

Prezentul volum reunește lucrările conferinței internaționale „Didactica – tradiție, actualitate, perspective”, ediția a VII-a, Alba Iulia, 21-22 mai 2021. Dorindu-se a fi un forum de dezbatere a unor teme de actualitate din didactica generală și didacticile aplicative, conferința a reunit specialiști în științe ale educației și practicieni – profesori din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Lucrările prezentate sintetizează rezultate ale cercetărilor actuale din domeniu, conturează modele teoretice, analizează tendințe manifeste în spațiul educațional românesc și european, invitând la reflecție cercetătorii din mediul academic, specialiștii din științele educației sau creatorii de politici educaționale, oferind în același timp exemple de bune practici, utile îndeosebi cadrelor didactice în curs de formare sau aflate la început de carieră.


  ISBN: 987-606-613-223-7 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 389
Vademecum : limba izvoarelor istorice: limba latină: curs practic
Marcela Ciortea

Publicarea unui suport de curs pentru disciplina Limba izvoarelor istorice reprezintă o inițiativă demnă de remarcat, cu atât mai mult cu cât are în vedere un domeniu ceva mai puțin cultivat în prezent, datorită dificultății accesului la sursele primare, ce necesită cunoștințe măcar minime din sfera științelor auxiliare, dar și disponibilitatea de asumare a unui efort ale cărui rezultate pot deveni vizibile doar în timp. Lucrarea elaborată de Marcela Ciortea, cu trăsăturile unui foarte util instrument de lucru, oferă posibilitatea de cunoaștere a etapelor de evoluție a limbii latine, pornind de la principalele tipuri de surse și genuri istoriografice, prezentate într-o manieră diacronică și comparatistă. Înțelegerea semnificațiilor textelor surselor este facilitată de apelul la imagini, hărți sau la noțiuni din sfera științelor auxiliare, care conferă lucrării ridicate valențe formative.

  ISBN: 978-606-613-198-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 385