Carti 2020
Gasit 14
«1 2 3

Lecturi sumare
Maria Holhoș, Andra Gabriela Holhoş

Cartea de față reunește studii și articole științifice publicate de cele două autoare, Maria Holhoș și Andra Gabriela Holhoș în diferite publicații științifice cu profil filologic.
Intențiile celor paisprezece texte (numite modest „lecturi sumare”) dau dovadă de omogenitate: o grilă de lectură care reunește instrumente ale criticii, istoriei și teoriei literare, utilizate împreună cu cele provenind din zona teoriei imaginarului sau a folcloristicii. Subiectele acoperă o zonă culturală generoasă: de la incursiuni atente în basmele românești, pentru a stabili conexiuni și elemente de stereotipie în rețeaua profundă a textelor, până la lectura unor autori din momente diferite ale literaturii române a secolului XX (George Bacovia, Ion Agârbiceanu, Vintilă Horia, Mircea Eliade, I.P. Culianu, Marin Preda, Marin Sorescu, Dinu Săraru, Octavian Paler) sau chiar din literatura universală (J.R.R. Tolkien, Guzel Iahina).
Componenta vizuală a cărții – desenele copiilor Ana-Izabela, Alesia-Teodora, Luana-Gabriela și Ștefan – demonstrează oricui o va citi/ răsfoi că subiectele „serioase” (respectiv, lectura lor în manieră științifică) pot fi oricând completate de o perspectivă nouă, proaspătă, inocentă și colorată.

  ISBN: 978-606-613-212-1 Seria/Colectia: Filologie ID: 374
O viaţă, un om, un destin - Memorii - Amintirile unui dascăl : cartea vieţii mele povestită pe scurt, cu întâmplări din anumite perioade
Traian Domşa

Cartea prezintă memoriile unui dascăl – Traian Domşa, născut la 3 octombrie 1930 în comuna Peţelca, judeţul Alba. Personalitate remarcabilă a Zlatnei, Traian Domşa a predat istoria la şcolile din Feneş-Galaţi, Almaşu Mare şi Zlatna. În anii de după pensionare, s-a implicat activ în activitatea de înființare și conducere a Societății cultural patriotice „Avram Iancu”, filiala Zlatna, vreme de 23 de ani fiind preşedintele acesteia.
Prin povestirea faptelor și întâmplărilor trăite, în timpul ce a trecut de la naștere și până la adânci bătrâneți, respectiv până la vârsta de 90 de ani, Traian Domşa aduce la cunoștință, tuturor acelora ce vor să cunoască, evenimente și momente ce au marcat cursul unei vieți.
Pentru a înțelege cu mai multă ușurință momentele și evenimentele vieții sale, autorul a structurat lucrarea în patru mari părți:
- Partea I – Perioada de la naștere (1930) la căsătorie (1960);
- Partea a II-a – Perioada de la căsătorie (1960) la pensionare (1990);
- Partea a III-a – Perioada de la pensionare (1990) și până în zilele noastre;
- Partea a IV-a, partea ilustrativă a vieții, cu imagini ce i-au însoțit întreaga viață, începând de la vârsta de 7 ani, în mijlocul colegilor din clasa I și a III-a de la Școala primară a satului Pețelca.  ISBN: 978-606-613-204-6 Seria/Colectia: Varia ID: 372
Psihologie generală
Ioana Todor

Lucrarea se adresează studenților de la specializările Asistență socială, Terapie ocupațională, Pedagogia învățământului primar și preșcolar care parcurg cursurile Introducere în psihologie sau Fundamentele psihologiei, studenților de la alte specializări și altor categorii de persoane interesate de psihologie.
Lucrarea abordează teme fundamentale din psihologia generală, cum ar fi principalele școli de gândire și modalități de abordare a psihicului, procese psihice, personalitatea. Pe parcursul lucrării sunt descrise într-o manieră intuitivă și accesibilă cititorilor diversele funcții psihice, fiind oferite multiple exemple și aplicații.

  ISBN: 978-606-613-211-4 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 387
Tradiţie şi perspective în didactica modernă, volumul 4
Camelia Augusta Roşu, Cristina Nanu, (editori)


Prezentul volum bilingv reunește lucrările conferinței internaționale Didactica – tradiție, actualitate, perspective, ediția a VI-a, Alba Iulia, 22-23 mai 2020. Dorindu-se a fi un forum de dezbatere a unor teme de actualitate din didactica generală și didacticile aplicative, conferința a reunit specialiști în științe ale educației și practicieni – profesori din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.
Lucrările prezentate sintetizează rezultate ale cercetărilor actuale din domeniu, conturează modele teoretice, analizează tendințe manifeste în spațiul educațional românesc și european, invitând la reflecție cercetătorii din mediul academic, specialiștii din științele educației sau creatorii de politici educaționale, oferind în același timp exemple de bune practici, utile îndeosebi cadrelor didactice în curs de formare sau aflate la început de carieră.

  ISBN: 978-606-31-0486-2 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 370