Carti 2012
Gasit 22
«1 2 3 4 5 »

In memoriam: Arcadie Hinescu 70
Vasile Burja, Nicolae Luduşan, Andreea Muntean, (coordonatori)

Lucrarea prezintă contribuţii ştiinţifice ale unor cadre didactice din învăţământul universitar pe diverse segmente ale domeniului economic, dar şi evocări subiectiv-afective ale profesorului Arcadie Hinescu, într-un volum comemorativ.

  ISBN: 978-606-613-036-3 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 241
Limba şi literatura română: caietul elevului – clasa a VI-a : auxiliar didactic pentru gimnaziu
Ioana Bărbuleţ, Diana Aftenie

Volumul conţine fişe de lucru, organizate pe unităţi de învăţare, corespunzătoare conţinuturilor care se studiază în clasa a VI-a la disciplina Limba şi literatura română.

  ISBN: 978-606-613-050-9 Seria/Colectia: Auxiliare didactice ID: 169
Lucrările Simpozionului Naţional „Convergenţe şi provocări în domeniile ştiinţelor exacte şi inginereşti”, ediţia a II-a, Alba Iulia, 11 Februarie 2012
Corina Rotar, Nicoleta Breaz, Mihaela Ciortea, Dorin Wainberg, Mircea Rişteiu, Tudor Borşan, (editori)

Volumul de faţă adună în paginile sale contribuţii ştiinţifice, prezentate în cadrul Simpozionului Naţional „Convergenţe şi provocări în domeniile ştiinţelor exacte şi inginereşti”, ediţia a II-a. Dintre autori, îi amintim pe: Adela Cîmpean, Florin Cristian Cosma, Daniela Goia, Mariana Iviniş, Dorin Scânteie, Anca Sârb, Corina Cotea, Simona Dogaru.

  ISBN: 978-606-613-033-2 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 247
Metodica limbii şi literaturii române în învăţământul primar şi preşcolar
Elena Lucia Mara

Lucrarea poate fi considerată un manual practic de didactică, bazat pe studierea literaturii de specialitate şi pe experienţa unor educatoare şi învăţătoare extrem de devotate. Pentru a ţine pasul cu reforma învăţământului, această lucrare are în vedere noul Curriculum Naţional referitor la predarea limbii române şi demersul didactic centrat pe: componenta de proiectare, care conţine şi modele de planificări anuale/ semestriale/ unităţi de învăţare, componenta de predare-învăţare, reprezentată de metodele active de predare şi învăţare şi pe componenta de evaluare, care cuprinde modalităţi diverse de evaluare şi exemplificări concrete pe clase.

  ISBN: 978-606-613-039-4 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 170
Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti. Secţiunea „Administraţie publică şi dezvoltare regională”:Alba Iulia, 04-06 mai 2012
Claudia Olimpia Moisă (editor)

Volumul prezintă contribuţiile ştiinţifice ale studenţilor de la ciclul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master în domeniul administraţiei publice şi dezvoltării regionale. Contribuţiile ştiinţifice, care au fost premiate, sunt prezentate în totalitate, pentru celelalte lucrări înscrise în competiţia profesional-ştiinţifică fiind prezentat numai rezumatul.

  ISBN: 978-606-613-040-0 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 234