Carti 2012
Gasit 22
«1 2 3 4 5 »

Cum s-a făcut Unirea: articole suprimate de cenzură din monografia „20 de ani de la Unire” de T. Albani
Tiron Albani

Volumul reprezintă editarea unor pagini de manuscris ale lui Tiron Albani, pagini care poartă menţiunea „articole suprimate de cenzură din monografia 20 de ani de la Unire de T. Albani”. Este vorba de relatarea unui participant la actul de la 1 Decembrie 1918, aşadar de un document istoric.

  ISBN: 978-606-613-035-6 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 239
Curente, mişcări, grupări literare şi artistice în sec. XX
Constantin Cubleşan

Cartea este o sinteză de teorie literară şi estetică, cu finalitate didactică, lămurind şi exemplificând concepte ca: parnasianism, prerafaelism, modernism, decadentism, simbolism, proletcultism, realism socialist etc. Capitole separate sunt dedicate diverselor componente ale fenomenului avangardei literare şi artistice europene.

  ISBN: 978-606-613-032-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 167
Dar din dar
Rodica-Gabriela Chira

Volumul conţine poezii în care experienţele, întâlnirile, provocările, suişurile şi coborâşurile autoarei sunt atent evocate. Poemele sunt însoţite şi de imagini.

  ISBN: 978-606-613-031-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 168
Două decenii de arheologie studenţească la Alba Iulia: volum jubiliar
Florin Ciulavu, Ioan Oprea, (coordonatori)

Volumul este un demers colectiv al studenţilor şi masteranzilor de la specializarea Arheologie şi cuprinde studii, articole, cercetări, recenzii, rapoarte ale activităţii Cercului de Istorie veche şi Arheologie. Toate stau sub semnul împlinirii a două decenii de la înfiinţarea acestei specializări universitare. Textele se adresează specialiştilor din domeniu.

  ISBN: 978-606-613-057-8 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 245
Elemente de medicină internă: urgenţe
Adrian Teodoru

Medicina internă reprezintă un univers care cuprinde o vastă patologie care, prin complexitatea ei, constituie o provocare în practica zilnică. În acest ghid se prezintă elemente de bază în examinarea şi tratarea pacientului care are o patologie din această sferă. Cartea se constituie într-un ghid care se adresează studenţilor facultăţilor de Asistenţă Socială, Medicină, publicului larg, fiind o sinteză de cunoştinţe utile de medicină internă.

  ISBN: 978-606-613-056-1 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 243