Carti 2006
Gasit 17
«1 2 3 4 »

Elaborarea şi implementarea curriculum-ului de limba engleză la facultăţile cu profil economic
Teodora Popescu

Lucrarea este rezultatul cercetării doctorale desfășurate de autoare. Cartea este structurată în patru părți: Considerații teoretice asupra temei de cercetat, Abordarea curriculară a procesului de predare-învățare a limbii engleze la Facultatea de Științe Economice, Metodologia cercetării, Prezentarea și interpretarea datelor.

  ISBN: 978-973-7942-70-8 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 141
Geomorfologie prin arheologie
Melania Hanciu, Ştefan Hanciu, Cornelia Bolca

Lucrarea se înscrie în categoria cercetărilor interdisciplinare, se încearcă o aplicare a metodei arheologice la studierea morfo-genetică a terasei de luncă. Cercetările se referă la bazinul mijlociu al Mureşului, respectiv la zona dintre Sântimbru şi Blandiana.

  ISBN: (10) 973-7942-55-8 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 272
Introducere în psihologie
Ioana Todor, Florea Voiculescu

Lucrarea este un curs universitar, care se adresează studenţilor din anul I de la specializările Asistenţă socială şi Sociologie. Obiectivul principal al cursului îl constituie familiarizarea studenţilor cu obiectul şi temele fundamentale ale psihologiei şi formarea bazei de cunoştinţe psihologice de care studenţii au nevoie pentru înţelegerea fenomenelor psihice. Cursul poate fi util tuturor studenţilor din sfera socio-umană, pentru înţelegerea componentelor şi dimensiunilor psihologice ale fenomenelor pe care le studiază. Unele dintre capitolele cursului sunt foarte utile studenților care se pregătesc pentru profesia de cadru didactic, dar şi cadrelor didactice care participă la cursuri de perfecţionare.

  ISBN: 978-973-7942-5 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 26
Presa românească şi ideea naţională
Mircea Popa, (coordonatori)

Lucrarea a fost gândită să pună în valoare următoarele aspecte: Momente şi aspecte din lupta ideologică şi politică a românilor, reflectate în presă; Idealul naţional şi poezia transilvăneană; Momente ale luptelor naţionale ale românilor oglindite de revista „Familia” în perioada mişcării memorandiste; Cronologie privind acţiunile culturale şi politice din ţinutul Albei Iulia, excerptate din presa timpului; Dosar critic privind presa transilvăneană. Toate acestea sunt însoţite de un amplu studiu introductiv privind momentele mai importante care definesc configurarea şi îmbogăţirea conceptuală şi faptică a idealului naţional până în 1918.

  ISBN: 978-973-7942-60 Seria/Colectia: Filologie ID: 4
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
Emil Olteanu

Baze de date, Proiectarea logică a bazelor de date relaţionale, Etapele proiectării logice a bazelor de date, Implementarea Bazelor de Date Acces, Macrocomenzi sunt câteva dintre aspectele avute de autor în vedere.

  ISBN: (10) 973-7942-63-9 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 274