Carti 2002
Gasit 20
«1 2 3 4 »

Cum ne pregătim pentru testarea aptitudinilor fizice
Claudia Barna Căpalneanu

Lucrarea este adresată tuturor celor care doresc să urmeze studii militare şi ea susţine, în mod practic, eforturile fizice şi psihice ale candidaţilor care se pregătesc pentru testare. Sunt oferite indicaţii metodice, explicaţii, exerciţii şi metode privind abordarea probelor impuse.

  ISBN: 973-85902-5-6 Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 322
Disciplina dei sacramenti e culto divino: considerazioni canoniche
William Alexandru Bleiziffer

Materialul conţinut în lucrarea Disciplina sacramentelor şi cultul divin - consideraţii canonice se înscrie în tentativa de recuperare a acelui patrimoniu propriu, format din instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile ecleziastice şi disciplina vieţii creştine a Bisericilor orientale catolice, pe care Conciliul Vatican II în documentul Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis îl pune în evidenţă şi îl sublinează cu claritate atunci când se referă la Bisericile Orientale în comuniune cu Scaunul Apostolic.

  ISBN: 973-85902-3-X Seria/Colectia: Teologie ID: 321
Drept financiar: curs universitar
Adam Drăgoi

Acest curs se doreşte a fi un alfabet pentru iniţierea în studiul dreptului financiar, plecând de la rolul şi poziţia acestei ramuri a dreptului public între celelalte ramuri de drept public şi privat. De menţionat că un capitol special este dedicat controlului financiar, dată fiind importanţa acestuia în asigurarea unui climat de ordine în viaţa economico-financiară a ţării şi posibilităţilor legale oferite absolvenţilor facultăţilor de drept de a ocupa funcţii în aparatul de stat însărcinat cu executarea controlului financiar.

  ISBN: 973-85902-2-1 Seria/Colectia: Ştiinţe juridice ID: 108
Elemente de administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii publice
Iulia Iuga, Filimon Stremţan, Iulian Patriche, Andreea Bolog, Cristina Jinga

Lucrarea prezintă o analiză a pieţei turismului prin intermediul unor aplicaţii concrete. Cuprinde modele de structuri de referate, modele de structuri privind elaborarea lucrărilor de licenţă, întrebări cu câte patru variante de răspuns, formulate pe baza materiei cuprinse în manualele de Economie comercială, Bazele comerţului, Economia turismului, Economia serviciilor, Elemente de marketing turistic, precum şi într-o serie de lucrări de specialitate, de referinţă pentru disciplinele enumerate.

  ISBN: 973-85682-3-4 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 331
Ghid terminologic în Asistenţa Socială
Mărioara Luduşan, Claudiu Barna

Ghidul terminologic se adresează atât studenţilor de la specializarea Asistenă Socială, cât şi specialiştilor care activează în acest domeniu şi este axat pe expunerea şi explicarea principalelor noţiuni de specialitate.

  ISBN: 973-85682-4-2 Seria/Colectia: Ştiinţe sociale ID: 109