Carti 2002
Gasit 20
«1 2 3 4

Reţele neuronale în tehnologie optoelectronică. Aplicaţii în recunoaşterea formelor
Ioan Ileană

Lucrarea este structurată în trei părţi. Prima parte prezintă fundamentele teoretice ale reţelelor neuronale, a doua parte este dedicată componentelor optoelectronice utilizate pentru implementare, iar cea de-a treia parte tratează aplicaţiile reţelelor neuronale în recunoaşterea formelor.

  ISBN: 973-85902-9-9 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 326
Semantică politică iluministă în Transilvania (sec. XVII-XIX)
Pompiliu Teodor, Iacob Marza, Laura Stanciu

Glosarul este un instrument de lucru necesar în vedera construirii şi reconstruirii unor repere, pe care le reclamă o cercetare sistematică a vocabularului politic uzitat în epoca modernă. Glosarul a fost conceput ca un excurs în mai puţin abordata semantică istorică a noţiunilor reprezentative, care au alcătuit şi denominat practica politică în Transilvania, începând cu epoca Luminilor la români, maghiari şi germani.

  ISBN: 973-85902-7-2 Seria/Colectia: Istorie-arheologie ID: 316
Teodor Murăşanu (1891-1966): studiu monografic
Ileana Ghemeş

Lucrarea de faţă are meritul de a ne aduce în prim plan figura unuia dintre cei mai devotaţi slujitori ai scrisului interbelic, care îşi fac loc la recunoştinţa semenilor prin modul în care nu cer nimic pentru ei, ci caută să slujească idealului comun al tuturor. Teodor Murăşanu trebuie văzut ca un mare animator, un om de legătură între generaţii şi în diferite compartimente ale vieţii literare, publicistică, folclor, literatură de călătorie, traduceri, pe care le-a promovat prin întemeierea unor reviste proprii, în paginile cărora a încercat să adune pe cei mai de seamă creatori ai momentului din Transilvania, în ideea de a da o coloratură locală specifică actului creator reprezentat de ei.

  ISBN: 973-85682-9-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 111
Zăcăminte şi poluare pe Valea Ampoiului
Nicolae Luduşan

Lucrarea reprezintă o abordare sistematică a condiţiilor de mediu din bazinul Văii Ampoiului, pornind de la resursele naturale ale zonei (zăcămintele de metale neferoase), trecând apoi prin procesul de preparare a minereurilor şi finalizând cu impactul acestor activităţi asupra tuturor componentelor mediului.

  ISBN: 973-85682-0-X Seria/Colectia: Ştiinţele vieţii ID: 329
Şcola şi turismul
Ilie Furdui

Lucrarea prezintă specificul românesc, în particular al populaţiei din zona Munţilor Apuseni, văzut de călători străini. Accentul cade pe ocupaţiile tradiţionale, pe rolul învăţământului cu privire la stoparea emigraţiei, dar şi pe obiective şi trasee turistice.

  ISBN: 973-85682-5-0 Seria/Colectia: Varia ID: 319