Carti 2022
Gasit 7
«1 2

Polemicile lui E. Lovinescu
Mirela Alina Popa

Lucrarea semnată de Mirela-Alina Popa umple un gol în critica literară actuală, oferind exemplul unui adevărat mixaj de tehnici și metode literare, tematiste, analitice, textualiste, ambalate într-un mod de prezentare obiectiv și plăcut, care invită la lectură și la reconstituirea cadrului interbelic, cu farmecul și particularitățile sale.
Bătălia polemică în care se angajează autoarea se caracterizează printr-o suită de capitole care se integrează și se completează reciproc, și cu tot aspectul de ei de puzzle, cum pare a se reliefa pe alocuri, are decantări și susțineri semnificative, cu înaintări progresive, de ordin cronologic, aglutinator, dar și cu întoarceri și sublinieri, cu reveniri punctuale, într-un fel de hermeneutică ad-hoc, în așa fel încât să se degaje în final un portret al criticului suburătorist cât mai corect situat în raport cu timpul său și cu marii protagoniști ai criticii de îndrumare și de direcție din epocă, statuia sa ieșind tot mai puternic în relief cu fiecare text prezentat și analizat. Aceasta și datorită faptului că autoarea are un deosebit cult al preciziei, a artei detaliului, cu accentul principal pus pe recuperarea de texte uitate sau neglijate, cu o artă bine estimată a citării, cu apelul la o argumentație venită din unghiuri de vedere foarte diferite completează în chip fericit informațiile conținute de recentele „Agende literare” ale criticului.

  ISBN: 978-606-613-221-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 396
Tradiţie şi perspective în didactica modernă, volumul 6
Camelia Augusta Roşu, Monica Iuliana Anca, (editori)

Prezentul volum reunește lucrările conferinței internaționale „Didactica – tradiție, actualitate, perspective”, ediția a VIII-a. Dorindu-se a fi un forum de dezbatere a unor teme de actualitate din didactica generală și didacticile aplicative, conferința a reunit specialiști în științe ale educației și practicieni – profesori din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Lucrările prezentate sintetizează rezultate ale cercetărilor actuale din domeniu, conturează modele teoretice, analizează tendințe manifeste în spațiul educațional românesc și european, invitând la reflecție cercetătorii din mediul academic, specialiștii din științele educației sau creatorii de politici educaționale, oferind în același timp exemple de bune practici, utile îndeosebi cadrelor didactice în curs de formare sau aflate la început de carieră.

  ISBN: 978-606-31-0486-2 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 401